BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kąkol Magdalena Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Historyczne doświadczenia w tworzeniu unii walutowych
Historical Experiences in Creating Monetary Unions
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 177-190, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Historia gospodarcza, Waluta
Economic history, Currencies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Gospodarczo - Walutowa
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie historycznych doświadczeń krajów europejskich w tworzeniu unii walutowych. Charakteryzując unię walutową należy wziąć pod uwagę wszystkie formy unii walutowej jakie funkcjonowały jako rezultat współpracy różnych państw. Unia walutowa może polegać na związaniu walut krajów unii z jedną walutą, wprowadzeniu wspólnej waluty funkcjonującej równolegle z walutami narodowymi oraz wprowadzeniu jednej jedynej waluty. (fragment tekstu)

The subject of the article are experiences of various European countries in creating monetary unions. The author presents the most representative definitions of monetary union as well as of monetary and financial integration given by European authors. Afterwards she analyzes categories of monetary unions focusing on Economic and Monetary Union, which was introduced within the EU in 1999. The third part of the article is devoted to the historical experiences with monetary unions which were existing in Europe in the 19th and 20th centuries. The main conclusions of this work are: 1) The having functioned monetary unions were in a close relation with the level of economic development and of international economic co-operation; 2) The first historical monetary unions were not full monetary unions but simple forms of monetary integration; 3) The more advanced form of a monetary union which was introduced within the EU represents the area of one common currency with one institution (ECB) responsible for monetary policy; 4) The common currency euro competes with US dollar for the accomplishing of all the functions of the world money; 5) The actually high rate of euro versus dollar is connected with a good general condition of the economy of the EU countries and the euro area, though differentiation between countries still exists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Apel E., European Monetary Integration 1958-2002, Routledge, London 1998.
 2. Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 3. Commitee for Study of Economic and Monetary Union, Report on Economic and Monetary Union in the European Community, presented to the Council of 12 April 1989, European Commission, Brussels 1989 (tzw. Raport J. Delorsa).
 4. De Grauwe P., The Economics of Monetary Integration, Oxford University Press, 1997.
 5. Jarosz A., Mucha-Leszko B., Od wspólnej polityki walutowej do euro, [w:] B. Mucha-Leszko (red.) Biuletyn Europejski 1998. Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej. Zakres, sektory, dziedziny, Wyd. UMCS, Lublin 1999.
 6. Kąkol M., Mucha-Leszko B., The economic situation of the euro area on the background of preset tendencies in the economies of the United States and Japan, [w:] A. Santagostino (ed.), Europe: Reunification, Enlargement, Single Currency, Edizioni CLUB, Brescia 2003.
 7. Komar A., Europejska Unia Walutowa, PWE, Warszawa 1993.
 8. Levitt A., Lord Ch., The Political Economy of Monetary Union, Macmillan Press 2000.
 9. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 10. Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 11. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej: teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 12. Mucha-Leszko B., Wzrost gospodarczy, bezrobocie i inflacja w krajach Unii Europejskiej w latach 1960-1995, [w:] R. Orłowski (red.), Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, UMCS, Lublin 1999.
 13. Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, PWN, Warszawa 1999.
 14. Przyborowska-Klimczak A., Tefelska E., Dokumenty Europejskie, t. 1, Morpol, Lublin 1996.
 15. Story J., Walter I., Political Economy of Financial Integration in Europe. The Battle of the Systems, Manchester University Press 1997.
 16. The All Saints' day manifesto for European monetary union, "The Economist", November 1, 1975.
 17. Wim F.V. Vanthoor, European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysis, Edward Elgar Publishing Company 1996.
 18. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, wyd. trzecie, poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu