BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Zdzisław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ekonomiczne i etyczne aspekty przewagi drobnej własności w rolnictwie w ujęciu Henryka Kamieńskiego
Economic and Ethical Aspects of Predominance of Small Property in Agriculture as Presented by Henryk Kamieński
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 207-218, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Filozofia, Ekonomia, Przegląd dorobku naukowego
Philosophy, Economics, Overview of scientific achievements
Uwagi
summ.
Kamieński Henryk
Abstrakt
W artykule przedstawiono twórczość naukową filozofa i ekonomisty Henryka Kamińskiego.

The central category of the theoretical system advanced by Henryk Kamieński (1813-1866), a thinker remaining in the sphere of influence of Hegelian philosophy, is ownership. In the interpretation presented by this philosopher and economist, the category of ownership comprises both ethical and economic aspects. Ownership, in the sense of individual property, is a factor enabling the development of man's creative activity in all fields. Ownership is at the same time a manifestation of the realization of human freedom, a guarantee of preserving the individuality of man within the human community; the improvement of its forms is a manifestation of social progress. From the above reasons followed the postulate of spreading property so that each man would use his/her own working tools in the process of production. The ideal of Henryk Kamieński's social system would thus be a system based on small property, or family farms. Under the conditions in Poland, an agricultural country and deprived of independence, the first step towards spreading ownership was granting land to the peasants, which would at the same time be the precondition for the success of a nation-wide uprising against the partitioning powers. The spreading of small property in agriculture, also raised Kamieński's hope of activating enterprise among their owners, which would bring economic revival to the Polish territories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akt założenia (Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z dnia 17 marca 1832 roku), [w:] Postępowa publicystyka emigracyjna 1831-1846. Wybór źródeł, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.
 2. Cieszkowski A., Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842, Warszawa 1972.
 3. Dembowski E., Twórczość w żywocie społeczności, [w:] E. Dembowski, Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane, Warszawa 1957.
 4. Jan Paweł II, Laborem exercens, Wrocław 1992.
 5. Kamieński H., Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych, Warszawa 1959.
 6. Kamieński H., Katechizm demokratyczny czyli opowiadanie słowa ludowego, Paryż 1845.
 7. Kamieński H., O małej własności ziemskiej, "Przegląd Naukowy", Warszawa 1844, nr 7,t.I.
 8. Kamieński H., Obraz porównawczy pauperyzmu, [w:] H. Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych, Warszawa 1959.
 9. Kamieński H., O prawdach żywotnych narodu polskiego, Bruksela 1844.
 10. Kamieński H., Pamiętniki i wizerunki, Wrocław 1951.
 11. Kieniewicz S., Kamieński Henryk, Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964-1965.
 12. Palacz R., Klasycy filozofii polskiej, Warszawa-Zielona Góra 1999.
 13. Szymański Z., Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, Lublin 1999.
 14. Szymański Z., The System of Social Justice in the Vision of Henryk Kamieński, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sectio H, vol. XX, 1986.
 15. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. II, Warszawa 1990.
 16. Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. III, Poznań 1991.
 17. Walicki A., Pisma filozoficzne Cieszkowskiego z lat 1838-1842 w kontekstach intelektualnych epoki, [w:] A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu