BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzakiewicz Kazimierz
Tytuł
Obszary decyzji strategicznych w strukturze dużej organizacji gospodarczej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 107, s. 35-47, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej
Słowa kluczowe
Decyzje strategiczne, Struktura organizacyjna, Duże przedsiębiorstwa, Organizacje gospodarcze, Decyzje kierownicze
Strategic decisions, Organisational structure, Large enterprises, Economic organizations, Management decision
Abstrakt
W literaturze wymienia się najczyściej trzy typy decyzji: strategiczne, administracyjne i operacyjne (operatywne). Decyzje strategiczne odnoszą się do pewnej klasy sytuacji oraz właściwego im zakresu oddziaływania organizacji gospodarczej na otoczenie. Wyróżnia się przy tym trzy zasadnicze poziomy podejmowania decyzji: strategiczny (globalny), taktyczny i instrumentalny. Decyzje strategiczne ulegają konkretyzacji na poziomie taktycznym a decyzje na poziomie taktycznym tworzą przesłanki dla decyzji na poziomie instrumentalnym. W tym przypadku wymienia się szczebel decyzji strategicznych i podporządkowane mu szczeble taktyczny oraz operacyjny. Decyzje strategiczne dotyczą całego układu gospodarczego. Cechuje je niski stopień powtarzalności i subiektywne prawdopodobieństwo efektu. Obiektywne prawdopodobieństwo efektu, określające zależność między warunkami a celami ze względu na większą powtarzalność decyzji, występuje dopiero w sytuacjach problemowych poziomu taktycznego. Na poziomie instrumentalnym decyzje mają charakter zrutynizowany, przede wszystkim techniczny i ze względu na najwyższy stopień powtarzalności, podejmowane są niemal automatycznie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. H.I. Ansoff, Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, Mc Graw-Hill Co., New York 1965.
 2. T. Kasprzak, Rola analizy logiczno-ekonomicznej w kierowaniu przedsiębiorstwem, "Problemy Organizacji" 1971, nr 2.
 3. A.M. Zawiślak, Szkice o zarządzaniu, PWN, Warszawa 1972.
 4. G. Gierszewska, Analiza przebiegu procesów decyzyjnych w wielkich organizacjach gospodarczych, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1977, nr 12.
 5. A.M. Zawiślak, Organizacja i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1978.
 6. M. Bower, The Will to Manage, Mc Graw-Hill Co., New York 1966.
 7. H. Stieglitz, A. Janger, Top Management Organization in Divisionalizet Companies, "Studies in Policy" 1965, nr 195.
 8. Z. Leskiewicz, Zarządzanie w przemyśle zachodnioeuropejskim, kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1973.
 9. J. Lutosławski, Sprawne kierownictwo, PWE, Warszawa 1959.
 10. Ekonomia polityczna socjalizmu, praca zbior. pod red. M. Nasiłowskiego, KiW, Warszawa 1972.
 11. K. Chmielewski, Rozwój techniczny organizacji przemysłowej, "Zarządzanie" 1979, nr 10.
 12. H. Sadownik, Doskonalenie zarządzania wielką organizacją gospodarczą, PWE, Warszawa 1977.
 13. A. Płocica, Jak zwiększyć udział inwestycji modernizacyjnych, "Inwestycje i Budownictwo" 1975, nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu