BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewicz Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Cost Effectiveness Analysis of Environmental Policy in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 21-34, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Efektywność kosztowa, Polityka ekologiczna UE
Environmental protection, Cost effectiveness, EU environmental policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie analizy efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w Polsce w latach 2002-2012. Zaprezentowano wskaźniki efektywności kosztowej w trzech głównych dziedzinach ochrony środowiska: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarka ściekowa i gospodarka odpadami. Dokonano również porównań wskaźników efektywności kosztowej w układzie międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a cost-effectiveness analysis of the environmental policy in Poland in the period 2002-2012. The cost-effectiveness index presented in three main areas of environmental protection: protection of climate and ambient air, wastewater and waste management. Also made comparisons to the cost-effectiveness index in the international comparison. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza Danych Eurostatu, elektroniczna:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ environmental_accounts/data/database.
  2. Broniewicz E., Analiza ex-ante efektywności kosztowej polityki ekologicznej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2015 (w druku).
  3. Environmental Expenditure Statistics. The Industry Data Collection Handbook, Eurostat 2002.
  4. Federalny Urząd Statystyczny w Niemczech, https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/ NationalEconomyEnvironment/Environment/EnvironmentalSurveys/Environmental- Economics/Tables/InvestmentsEnvironmentalProtection.html.
  5. Guidelines for Preparing Economic Analyses, National Center for Environmental Economics Office of Policy U.S. Environmental Protection Agency, 2010, http://yosemite.epa.gov/ ee/epa/eerm.nsf/vwAN/EE-0568-50.pdf/$file/EE-0568-50.pdf.
  6. Guidelines for the Economic Analysis of Projects, Economics and Development Resource Center 1997, www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects.
  7. INLAND WATERS - Definitions, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/env_nwat_ esms.htm.
  8. Knoepfel P., Environmental Policy Analyses. Learning from the Past for the Future - 25 Years of Research, Springer 2007.
  9. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne GUS z lat 2002-2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu