BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań
Environmental Awareness of Polish People - Overview of Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 35-44, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Świadomość ekologiczna, Postawy społeczne
Environmental protection, Ecological awareness, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie świadomości i postaw proekologicznych Polaków na przełomie XX i XXI w. W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych badań z zakresu świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, a w ostatnim czasie również przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje ekologiczne. (abstrakt oryginalny)

Am of this article is presents Polish awareness and proecological attitudes at the end of 20 th and the start of 21 st century. This article performs overview of available research in terms of the range of environmental awareness of Polish people studies by Institute for Sustainable Development and recently also by Ministry of the Environment and ecological organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, Warszawa 2012.
 2. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport PBS dla Ministra Środowiska, Sopot 2013.
 3. Badanie świadomości i zachowań mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, 2014.
 4. Badania świadomości ekologicznej Polaków, raport dla Bayer Sp. z o.o., 2005, http:// www.eduskrypt.pl/ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow__wyniki_badan_ przeprowadzonych_przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html.
 5. Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, wyniki 2012.
 6. Bałtromiuk A., Polacy w zwierciadle ekologicznym, InE, Warszawa 2008.
 7. Bałtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój, InE, Warszawa 2009.
 8. Baturo W., Burger T., Kassenberg A., Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna ocena realizacji Agendy 21 w Polsce, InE, Warszawa 1997.
 9. Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Instytut Gospodarki i Przestrzeni Miejskiej, Warszawa 2005.
 10. Burger T., Świadomość ekologiczna i potrzeby w zakresie ochrony i kształtowania środowiska mieszkańców województwa tarnobrzeskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1984 (maszynopis).
 11. Burger T., Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem, InE, Warszawa 1992.
 12. Burger T., Sadowski A., Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne, InE, Warszawa 1993.
 13. Burger T., Świadomość społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, InE, Warszawa 2000.
 14. Domka L., Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
 15. Ekologiczna świadomość Polaków, CBOP, Warszawa 2000.
 16. Hull Z., Świadomość ekologiczna, "Aura" (II) 1984, nr 11.
 17. Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 18. Kompas Rio+10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ "Środowisko i rozwój" w 1992 w Rio de Janerio, InE, Warszawa 2002.
 19. Papuziński A., Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej), "Problemy Ekorozwoju" 2006, vol. 1, nr 1.
 20. Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu, CBOS, Warszawa 2010.
 21. Poskrobko B., Jak postrzegamy ochronę środowiska, "Aura" 1987, nr 8 i 10.
 22. Poskrobko B., Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie zmian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991.
 23. Stanaszek A., Tędziagolska M., Badania świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, InE, Warszawa 2011.
 24. Strumińska-Kutra M., Świadomość ekologiczna Polaków analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011, InE, Warszawa 2012.
 25. Środowisko a zdrowie - badania sondażowe, red. W. Jarosz, J. Brol, B. Jarzębska, Z. Nowińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2011.
 26. Zachowania proekologiczne Polaków, CBOS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu