BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaczek Wanda Maria
Tytuł
Niektóre charakterystyczne cechy procesu zmian użytkowania ziemi w mieście
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 106, s. 17-31, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Słowa kluczowe
Użytkowanie ziemi, Miasto, Rozwój miasta, Rewitalizacja miasta, Gospodarka gruntami, System transportowy, Drogi, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Land use, City, City development, City revitalization, Land economy, Transport system, Road, Town spatial development
Abstrakt
Zmiany użytkowania ziemi w mieście przebiegają w formie dwóch, komplementarnych względem siebie, procesów. Z jednej strony jest to proces ekspansji miasta na zewnątrz a z drugiej proces wewnętrznej reorganizacji istniejącej zabudowy, która może mieć charakter sukcesji funkcji bądź sukcesji formy. Przyczyną ich występowania jest brak równowagi między popytem zgłaszanym przez różnorodne funkcje czy działania gospodarcze a podażą istniejących w danym momencie zasobów budowlanych i lokalizacji w mieście. Przyrost liczby ludności, który często traktowany jest jako uniwersalna miara, wzrostu miasta, wywołuje, np. zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe i usługowe. Zapotrzebowanie to może być zrealizowane przez rozbudowę nowego ośrodka mieszkaniowego na peryferiach miasta albo też przez modernizację istniejących zasobów budownictwa i wzrost intensywności użytkowania wewnątrz miasta. Znaczenie procesu wewnętrznej reorganizacji, nazywanego też procesem ponownego rozwoju lub odnowy, rośnie wraz ze wzrostem miasta czyli z przyrostem powierzchni, terenów zainwestowanych i zasobów budowlanych. Istniejąca struktura fizyczna miasta charakteryzuje się bowiem znaczną trwałością i bezwładnością a tym samym, ze względów czysto ekonomicznych jest użytkowana przez długi okres czasu. Wobec wyczerpywania się wielu zasobów środowiska, przyrodniczego - w tym także przestrzeni - wydaje się, że okres ten będzie musiał się jeszcze wydłużyć. Jednocześnie procesy te niejako poprawiają intensywność wykorzystania zainwestowanego terenu, adaptując go do zmieniających się potrzeb. Celem artykułu jest ogólna charakterystyka procesu odnowy i identyfikacja najistotniejszych czynników komplikujących, odkształcających przebieg tego procesu w czasie i przestrzeni. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.W.R. Whitehand: Long-term changes in the form of the city: The case of redevelopment. Geografiska Annaler B. T. 60 1978 nr 2.
 2. L.S. Bourne: Physical adjustment processes and land use succesion: A conceptual review and central city example. Economic Geography. T. 47 1971 nr 1.
 3. R. Mydel: Rozwoj struktury przestrzennej miasta Krakowa. PAN Oddz. w Krakowie, Komisja Nauk Geograficznych, Wrocław: Oss, 1979.
 4. Korcelli P.: Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. KPZK PAN. Studia T. 45 1974.
 5. L.S. Bourne: Private redevelopment of the central city. Uniwersity of Chicago. Department of Geography. Research Paper 1967 nr 112.
 6. B. Goodall: The economic of urban areas. Oxford: Pergamon Press 1972.
 7. E.M. Hoover, R. Vernon: Anatomy of metropolis. The changing distribution of people and jobs within the New York Metropolitan Region. Harvard University Press. Cambridge Mas. 1959.
 8. D.L. Birch: Toward a stage theory of urban growth: A case study of New Haven, Ekistics 1971, T. 31 nr 108.
 9. L.S. Bourne: Location factors in redevelopment process: Model of residential change. Land Economics. T. 45 1969.
 10. L.S. Bourne: Urban structure and land use decisions. Annals of the Association of American Geographers. T. 66 1976.
 11. J.S. Adams: Residential structure of Midwestern cities, Annals of Association of American Geographers. T. 60 1970 nr 1.
 12. J.M. Clapp: Urban land use succesion under risk. Urban Studies. 1977 v. 14 nr 1.
 13. S. Czamański: "Efects of Public Investments on Urban Land Values". Journal of the American Institute of Planners. T. 32 1966 nr 4.
 14. Bardzińska-Bonenberg T.: Kierunki modernizacji zespołów zabudowy śródmiejskiej wielkich miast W: Modelowe formy zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. PAN Oddz. w Katowicach 1979.
 15. H. Kobayashi: The modernization of Kioto. In: Japanese Cities: A Geographical Approach. The Association of Japoness Geographers. Special Publication. 1970 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu