BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyk Renata
Tytuł
Specjalizacja funkcjonalna terenów miejskich a zmiany lokalizacji działalności przemysłowej i usługowej
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 106, s. 32-43, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Słowa kluczowe
Miasto, Funkcje miasta, Lokalizacja przemysłu, Usługi, Rynek usług, Strefy przemysłowe w miastach, Wielkie miasta, Regiony miejskie
City, Town function, Location of industry, Services, Services market, Industry area in city, Great city, Urban region
Abstrakt
Przestrzenna koncepcja programu funkcjonalnego współczesnych wielkich miast jest jednym z najbardziej aktualnych problemów urbanistyki. Szczególnie często podejmowanym tematem są przekształcenia poszczególnych stref systemu miejskiego w zakresie pełnionych funkcji. Liczne badania empiryczne przeprowadzane dla wielkich metropolii świata dowodzą, że (biorąc pod uwagę długie sekwencje czasowe) przekształcenia te można określić jako prawidłowości cyklu rozwojowego każdego miasta. Podstawą koncepcji przestrzennej miasta współczesnego są następujące założenia generalne: koncentracja funkcji w przestrzeni celem tworzenia w mieście stref jednorodnego zagospodarowania; takie rozmieszczenie poszczególnych stref użytkowania aby zapewnić właściwe powiązania funkcjonalne między nimi, sieć powiązań komunikacyjnych powinna w miarę możliwości rozdzielać bezkolizyjnie ruch pieszy od kołowego; sieć dróg i środki komunikacyjne powinny zapewniać możliwość przebywania drogi do pracy i usług w czasie maksymalnie krótkim; organizacja przestrzenna terenów mieszkaniowych powinna sprzyjać powstawaniu więzi sąsiedzkiej. Realizacja takich założeń rozwoju miasta zmierza do wprowadzenia ładu przestrzennego bez naruszenia zasady wielofunkcyjności systemu. Z drugiej strony, rozwój układu stanowi siłę motoryczną ciągłych przeobrażeń struktur przestrzennych poszczególnych funkcji. Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są niektóre charakterystyczne procesy zmian przestrzennej lokalizacji działalności przemysłowej i usługowej. Procesy te nie są ani jednorodne, ani równomiernie rozłożone w obrębie układu miejskiego, który generalnie dzieli się na kilka stref: strefę śródmiejską, w obrębie której znajduje się ogólnomiejskie centrum usługowe; strefę pośrednią leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia; strefę zewnętrzną tworzącą rozległe przedmieścia. Poza tymi trzema strefami większość współczesnych miast wytworzyła już wokół siebie strefy bezpośredniego wpływu, które tworzą wraz z miastem regiony miejskie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Matyjaszkiewicz, D. Putkowski: Zarys planowania przestrzennego. Warszawa: WSiP 1977.
 2. J. Podoski: Metoda opracowania układów komunikacyjnych. Referat WOT HOT, Warszawa 1970.
 3. T. Kachniarz: Śródmieścia - dotychczasowe procesy, dalsze możliwości. IUiA - seria prac własnych. Warszawa 1967 zesz. 149.
 4. P. Korcelli: Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast. KPZK PAN. Studia T. 45 1974.
 5. P. Korcelli: Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii. Prace Geograficzne IG PAN T. 78 1969.
 6. B.J.L. Berry, F.E. Horton: Geographic pefspectives on urban system. New Jersey: Prentice-Hall 1970.
 7. G.P.F. Steed: Locational factors and dynamics of Montreal's Large Garment Complex. Journal of Economic and Social Geography T. 67 1976 nr 3.
 8. S. Kendall: Comparative planning data and transportation characteristics of major city. London Greater London Council, Department of Planning and Transportation 1972.
 9. L. Smith: Space for the CBD's functions. The Journal of the American Institute of Planners. T. 27 nr 6 1961.
 10. H. Hoyt: Recent distributions of the classical models of urban structure. Land Economics T. 40 1964.
 11. J.H. Johnson: The city centre, urban geography, an introductory analysis. New York, Toronto, Sydney 1973. Pergamon Press Oxford.
 12. G. Manners: The office in metropolis: An opportunity for shaping metropolitan American. Economic Geography T. 50 1974 nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu