BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małuszyńska Ewa
Tytuł
Systemowe podejście w badaniach regionalnych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 106, s. 44-49, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej
Słowa kluczowe
Analiza regionalna, Badania systemowe, Modelowanie systemowe, System społeczno-ekonomiczny, Okręg przemysłowy, Podejście systemowe
Regional analysis, System research, System modeling, Social economic system, Industrial district, System-based approach
Abstrakt
W ostatnich czasach szczególnie często używana stała się metoda oraz podejście systemowe. Słowo system posiada rozmaite znaczenie. Jest ono pochodzenia greckiego. Systema - oznacza zestawienie, połączenie. W każdym ze współczesnych języków ma ono znaczną liczbę różnych znaczeń. Najważniejsze z nich są następujące: 1. Wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów: układ taki rozpatrywany z zewnątrz jest całością, a rozpatrywany od wewnątrz jest zbiorem, do którego przynależność warunkuje związki wzajemnej zależności między wszystkimi jego elementami; ogół elementów nazywa się jego składem, a zespół związków (relacji) między elementami, uwarunkowanych przez ich przynależność do systemu - jego strukturą. 2. Zespół sposobów (metod) działania wykonywania złożonych czynności. 3. Całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm i reguł obowiązujących (stosowanych) w danej dziedzinie. 4. Całościowy i uporządkowany zespół zdań powiązanych ze sobą określonymi stosunkami logicznymi; systemem w tym znaczeniu jest nazywana każda teoria, metodologicznie poprawna i dotycząca obszernego fragmentu rzeczywistości. Z takiego ujęcia znaczenia słowa system wynika, że podstawową jego własnością jest spójność strukturalna prowadząca do uporządkowania. Z pewnym uproszczeniem można podać jeszcze jedną definicję systemu - jest to określona kombinacja czynników współzależnych i współpracujących, dla osiągnięcia wspólnego celu lub inaczej - zbiór składników (części, elementów) powiązanych pomiędzy sobą, umożliwiający osiągnięcie celu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Ziemba: Inżynieria systemów. W: S. Ziemba, W. Jarominek, R. Staniszewski: Problemy teorii systemów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980.
  2. W. Jarominek: Technika systemów i projektowanie systemowe. W: S. Ziemba, W. Jarominek, R. Staniszewski: Problemy teorii systemów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980.
  3. E. Domańska: Z zagadnień wzrostu gospodarczego. Warszawa: PWE 1968.
  4. F. Winiarska, B. Winiarski: Model sterowania rozwojem rejonu uprzemysławianego. W: Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego rejonów uprzemysławianych. Wybór studiów. Red. A. Stelmachowski Warszawa: PWN 1975.
  5. Z. Dobrska: Inwestycja główna jako czynnik rozwoju. W: Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego. Na przykładzie rejonu, Płocka. Red. D. Gałaj. Warszawa: PWN 1973.
  6. R. Domański: Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: PWE (w druku).
  7. E. Małuszyńska: Zmienność powiązań międzygałęziowych w procesie uprzemysłowienia regionu konińskiego, Poznań 1980 (maszynopis pracy doktorskiej).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu