BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Czesław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Współczesne tendencje rozwoju logistyki
The Contemporary Tendencies of the Development of Logistics
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 237-247
Słowa kluczowe
Logistyka, Rozwój, Procesy gospodarcze
Logistics, Development, Economic process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem tego artykułu jest przede wszystkim charakterystyka realnych procesów gospodarczych jako składników logistyki, ich współczesnych tendencji rozwojowych, nie zaś rozpatrywanie koncepcji i uogólnień teoretycznych będących treścią wiedzy ekonomicznej. Oczywiście również w sferze teorii możemy odnotować obecnie wiele nowych koncepcji, które kształtują nowe horyzonty logistyki w sferze nauk ekonomicznych, a także nauk o zarządzaniu. (fragment tekstu)

Many years now there have been observed dynamic changes in the real and information logistic processes. These changes occur under the influence of globalisation of economic connections, new challenges in the sphere of competition, and technical progress, which enables spread of new solutions in logistics. Within the contemporary tendencies in the development of logistics as a sphere of real economic processes, the following directions of major importance can be observed:
 • -The development of logistic processes and increase in their efficiency are favoured by integration processes in the world economy which cause obliteration of customs barriers, unification and standardization of products, procedures, and information.
 • - The basic link in logistic processes is an enterprise. The leading characteristic of an enterprise is integration of particular functions of logistic processes and wide spread of modern logistic conceptions. Integration of logistic processes in an enterprise is realized parallelly with the creation and development of specialized enterprises which render wide range of services in logistics: transport, forwarding, storing, information services etc.
 • - Nowadays there is taking place dynamic technical progress in the sphere of transport, storing, administrative costs, and packages, which makes possible efficient realization of the flow of supply, proper protection of stock-in-trade, shorterning of transport-storing procedures duration.
 • - The application of computer technology is becoming more and more common, both in steering the real logistic processes and in information and decision-making systems.
The above-mentioned directions of changes in the contemporary logistics have led to an increase in the efficiency of enterprises activity, which is manifested especially by lowering of the absorptive power of the market of economic processes and distinct reduction of logistic costs. These phenomena also occur in the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Christopher M., Logistics and Supply Chain Management, Sec. Eit., London 1998, s. 193.
 2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langler Jr. C.J., Zarzadzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 s. 54.
 3. Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2000, s. 200.
 4. Logistyka, Transport, Spedycja. LTS nr 2/5, czerwiec 2003 r. Dodatek do "Rzeczpospolitej".
 5. Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych -nowy styl sterowania produkcją i zapasami. PWN, 1987 r.
 6. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, wyd. 4, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, s. 52-56.
 7. Ruben R., Logistyka materiałowa w przedsiębiorstwie - Założenia i możliwości realizacji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1994, nr 4, s. 175.
 8. Skowronek Cz., Logistyczne wsparcie strategii przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo-przedsiębiorczość-rynek, SGH, Warszawa 2003, s. 89-98.
 9. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995, s. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu