BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motowidlak Urszula (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2
Analysis of Development Strategy for Transport CO2 Emissions Reduction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 69-78, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Efekt cieplarniany, Emisja gazów, Transport, Polityka transportowa
Environmental protection, Greenhouse effect, Gas emissions, Transport, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport jest jednym z najtrudniejszych sektorów w zakresie kontroli emisji CO2. Pomimo postępów technologicznych w dziedzinie motoryzacji wzrost natężenia ruchu i występujące trendy w motoryzacji indywidualnej oraz styl jazdy stanowią coraz większe źródło emisji CO2 ,które powodują zmiany klimatu. Dzięki zintegrowanym planom rozwoju sektor transportu może w dużym stopniu przyczynić się do dekarbonizacji gospodarki. Rozwój tego sektora z perspektywy realizacji celów polityki klimatycznej i energetycznej wymaga zastosowania różnych działań i instrumentów, które pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 generowanych przez ten sektor. (abstrakt oryginalny)

Transport is one of the most difficult sectors to control CO2 emissions. Increase in traffic and present trends in the automotive industry and individual driving style are an increasing source of CO2 emissions that cause climate change despite technological advances in the automotive field. Thanks to the integrated development plans, transport sector can clearly contribute to the decarbonisation of the economy. Development of transport, from the perspective of the objectives of the climate and energy policy, requires the use of a variety of policies and instruments that will lead to the reduction of CO2 emissions generated by this sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 2. Energy Efficiency Policies in the Transport Sector in the EU, AEA, ODYSSE MURE project 2012.
 3. Energy, Transport and Environment Indicators, Eurostat 2014.
 4. Future Measures for Fuel Savings and GHG Emission Reduction of Heavy-Duty Vehicles, Heavy-Duty Vehicles' CO2 emissions meeting, European Commission, Brussels 2015.
 5. Litman T., Identifying Truly Optimal Ways to Conserve Energy and Reduce Emissions, Smart Transportation Emission Reductions 2014.
 6. Logistyka jako instrument przeciwdziałania zmianom klimatu, Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Bruksela 2010.
 7. Motowidlak U., Identyfikacja potrzeb paliwowych w transporcie w aspekcie realizacji zadań przewozowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2014, nr 4.
 8. Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007.
 9. Schroten A., Behavioural Climate Change Mitigation Options, Domain Report Transport, CE Delft 2012.
 10. Towards a Resource-Efficient Transport System. TERM 2009: Indicators Tracking Transport and Environment in the European Union, EEA 2010.
 11. Trends and Pprojections in Europe 2014. Tracking Progress Towards Europe's Climate and Energy Targets for 2020, EEA 2014.
 12. www.odyssee-mure.eu.
 13. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu