BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kreowanie wizerunku organizacji - propozycja modelu
Model of Projection of an Organization Image
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 261-273, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Łańcuch wartości, Zarządzanie strategiczne
Company image, Value chain, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy prezentujemy autorski model kreowania wizerunku organizacji. Podjęta tu została próba wskazania metodyki postępowania, która porządkuje wysiłki organizacji zmierzające do nadania działaniom kreującym wizerunek charakteru planowych i ciągłych, a co za tym idzie długookresowych, logicznie następujących po sobie sekwencji działań. (fragment tekstu)

Projection of a positive image is one of the most significant, and at the same time, one of the most difficult tasks facing various kinds of entities. The article presents the seven-step model of project of the image. The frames of the model are the theory of systems and chain of value. This methodology may be adapted for the construction of a long-term plan of communicative influence on the environment of the institution to enable projection of its positive image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie, "Marketing i Rynek", 6/2001.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
  3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  4. Gulski B., Prokop P., Skurzyńska-Sikora U., Szeloch Z.M., Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. III, CSSiA, Lublin 2000.
  5. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  6. Rozwadowska B., Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2002.
  7. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii firmy, PWN, Warszawa, Kraków 2000.
  8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  9. Wójcik K., Public relations od A do Z, tom I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu