BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Organization and Warehouse Management in Dairy Cooperative Y
Źródło
Information Systems in Management, 2015, vol. 4, nr 2, s. 147-154, rys., bibliogr. 14 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Spółdzielczość mleczarska, Zarządzanie magazynem, Gospodarka magazynowa
Agrobusiness, Cooperative creameries, Warehouse management, Inventory management
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper, the organisation of warehousing and warehouse management in one of the leading Dairy Cooperatives in Poland, hereinafter referred to as "Dairy Cooperative Y" have been investigated. The selection of the Cooperative was made in a conscious and targeted manner. The main objective of the paper was to determine the role of warehouse management in the operation of an enterprise from the agribusiness sector. Data were collected on the basis of an interview with the employees of the enterprises. The data related to the year 2011. The indicator analysis shows that the warehouse management of the cooperative is quite good, and the company is a well-organised unit which successfully implements production and shipment plans and shows a high quality of customer support. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P. (1996) Logistyka, PWE, Warszawa, 69.
 2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J. (2007) Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 312-322.
 3. Dudziński Z. (2002) Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 330.
 4. Fijałkowski J. (1995) Technologia magazynowania. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 137.
 5. Fijałkowski J. (2003) Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 128-136.
 6. Dudziński Z., Kizyn M. (2008) Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa, 14-18.
 7. Klepacki B. (2008) Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu przedsiębiorstw agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 3, Warszawa, Poland.
 8. Korzeń, Z. (2000) Inteligentne magazyny-logistyczne uwarunkowania integracji systemów, Polski Kongres Logistyczny. LOGISTICS, 201-214.
 9. Logistyka (2009) red. nauk. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań, 175.
 10. Logistyka. Wybrane zagadnienia (2008) Wyd. SGGW, Warszawa, 19-25, 49-54.
 11. Niemczyk A. (2008) Zapasy i magazynowanie. Tom II, Bibl. Logistyka, Poznań, 9.
 12. Norma PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa.
 13. Pfohl H.-Chr. (1990) Logistiksysteme: Betriebswirtschaftliche Grundlagen, wyd. 4, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 44.
 14. Rokicki T. (2012) Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, Logistyka 2/2012, CD nr 2, ILiM, Poznań, 971-982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu