BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regulowanie przepływu kapitału zagranicznego przez kraje rozwijające się
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym, 2015, 142-151, bibliogr.12 poz. ,rys.,tab.
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Kraje rozwijające się, Przepływy kapitałowe
Foreign capital, Developing countries, Capital flows
Abstrakt
W teorii ekonomii kapitał zagraniczny jest wskazywany jako bardzo ważny czynnik w procesie wzrostu gospodarczego. Przyjmuje się, że dopływ kapitału zagranicznego umożliwia przyspieszenie wzrostu gospodarczego, zaś jego brak stanowi barierę ograniczającą możliwości wzrostu. Podstawowa korzyść, jaka wiąże się z napływem kapitału zagranicznego, to możliwość powiększenia funduszy, które posłużą jako źródło finansowania inwestycji, w sytuacji gdy istnieje tak zwana luka akumulacji, to jest gdy akumulacja wewnętrzna jest niedostateczna w stosunku do potrzeb przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Przywóz kapitału jest szczególnie ważny w krajach słabo rozwiniętych, gdzie ograniczone zasoby kapitałowe uniemożliwiają dokonanie wielu inwestycji1. Z kolei kraje rozwinięte, w których istnieje względny nadmiar kapitału, dążąc do zwiększenia rentowności dokonywanych przez siebie lokat, pożyczają pieniądze krajom rozwijającym się, gdzie mogą one być efektywniej wykorzystane. Z powyższych względów wiele krajów rozwijających się w ostatnich dwóch dekadach dokonało szybkiej liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitału i deregulacji rynków finansowych. Na proces liberalizacji kapitału w tych państwach istotny wpływ miał tzw. Konsensus Waszyngtoński, który opierał się na przekonaniu, że rynek kapitałowy nieograniczony sztywnymi regulacjami będzie funkcjonował efektywnie i będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariyoshi A., Habermeier K, Laurens B., Robe I., Canales-Kriljenko J., Kirilenko A.: Capital controls: Country experiences with their use and liberalization. IMF Occasional Paper, No. 190, Washington, DC 2000
 2. Baba Ch., Kokenyne A.: Effectiveness of capital controls in selected emerging markets in 2000s. "IMF Working Paper" 2011, No. 281, https://www.imf.org/extemal/pubs/fl/ wp/201 lAvpll281.pdf (dostęp: 3.07.2014)
 3. Capital account regulations and global economic governance: The need for policy space. "Policy Brief' November 2013, No. 28, http:/Amctad.org/en/PublicationsLibrary/ presspb2013d2_en.pdf (dostęp: 3.07.2014)
 4. Chandasekhar C.: Global liquidity and financial flows to developing countries. G-24 Discussion Paper Series, No. 52, UNCTAD, 2008, http://unctad.org/en/Docs/ gdsmdpg2420083_en.pdf (dostęp: 3.07.2014)
 5. Gochoco-Bautista M., Rliee Ch.: Capital controls: A pragmatic proposal. "ADB Economics Working Paper Series" 2013, No. 337
 6. Gocłowska-Bolek J.: Ameryka Łacińska - tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie. "Studia Ekonomiczne", 2013, nr 2, http://issuu.coru/inepan/docs/se_2013_2_kompletny
 7. Mesjasz L.: Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. U progu XXI wieku. Red. S. Miklaszewski. Difin, Warszawa, 2003
 8. Ostry J., Ghosh A., Habermeier K., Chamon M., Qureshi M., Reinhardt D.: Capital inflows: The role of controls. "IMF Staff Position Note" February 19, 2010, No. 04, https://www.imf.org/extemal/pubs/fl/spn/2010/spnl004.pdf (dostęp: 3.07.2014)
 9. Sadowska-Cieslak E.: Dylematy liberalizacji krótkoterminowych przepływów kapitałowych w Polsce. ''Bank i Kredyt" 2000, nr 5
 10. The liberalization and management of capital flows: An institutional view. IMF, November 14, 2012 (dostęp: 3.07.2014)
 11. Przepływy kapitału w krajach rozwijających się w latach 2000-2011. Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa 2012
 12. World Economic Outlook Database, www.imf.org (dostęp: 3.07.2014)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu