BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gulski Bogusław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna jako przesłanka ewolucji zarządzania w przedsiębiorstwach
Competitive Position as a Premise of Evolution of Management
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 275-285, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ewolucja zarządzania, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem
Enterprise competitiveness, Evolution of management, Enterprise management systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa, niezależnie od tego jak byłby rozumiany, to problem którym zarówno praktycy, jak i teoretycy zajmują się od ponad stu lat. W ciągu tego okresu pojawiały się liczne odpowiedzi, które miały pomóc w jego osiągnięciu. Były one funkcją zarówno osobistych doświadczeń menedżerów, jak i stopnia zaawansowania teoretycznej refleksji nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw. W rezultacie pogłębiania studiów nad źródłami sukcesów przedsiębiorstw sięgano do zjawisk coraz bardziej ukrytych przed postronnymi obserwatorami. Jedną z najnowszych odpowiedzi na postawiony na wstępie problem dają badacze brytyjscy, bowiem jak wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, współcześnie długookresowe sukcesy odnoszą tylko te przedsiębiorstwa, które poprawę pozycji konkurencyjnej uznają za główny cel strategiczny. Można jednak postawić pytanie, czy dopiero współczesne przedsiębiorstwa odkryły poprawę pozycji konkurencyjnej jako źródło długookresowych sukcesów? Czy, być może w sposób nie do końca uwiadomiony, już w przeszłości wykorzystywano tę drogę do osiągnięcia sukcesu? (fragment tekstu)

This article concerns competitive position as a reason of changes at enterprises. The author suggests that at present as well as in the past, enterprises achieve success by improving their competitive position. There are described evolution types of management systems and instruments of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aleksandrowicz P., Poza kontrolą szefa, "BusinessWeek" 2004, nr 2.
  2. Coates Ch., Menedżer skuteczny, PSB, Kraków 1996.
  3. Doyle P., What are the exelent companies?, "Journal of Marketing Management", April 1992.
  4. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
  5. Mikołajczyk Z., Luka wydawnicza w zakresie metod i technik zarządzania w Polsce - w stosunku do publikacji anglojęzycznych, "Organizacja i Kierowanie" 1999, nr 3.
  6. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
  7. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
  8. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000.
  9. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989.
  10. Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu