BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kompetencje przywódcze kierownika projektu a sukces projektu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne : rola kompetencji w zarządzaniu projektami, 2015, s. 52-58
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Gospodarka regionalna, Innowacje, Kompetencje kierownicze
Project management, Regional economy, Innovations, Managerial competencies
Abstrakt
W dobie wzrastającego znaczenia indywidualnego potencjału jednostki dla osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, rola kompetencji jest nie do przecenienia i ma ogromne znaczenie dla sukcesu organizacji. Także w zarządzaniu projektami, które jest coraz częściej obecne w działalności dzisiejszych organizacji, perspektywa odpowiedniego kształtowania kompetencji osób zarządzających projektami ma szczególne znaczenie. Możliwość doskonalenia i rozwijania kompetencji sprawia bowiem, że kierownicy zarządzający projektami charakteryzującymi się większą złożonością i stawianymi wobec nich wymaganiami, są w stanie realizować projekty z sukcesem. Istotne znaczenie mają kompetencje przywódcze, które pozwalają na coś więcej niż tylko zwykłe zarządzanie. Umożliwiają takie prowadzenie zespołu, które doprowadzi do realizacji zamierzonego rezultatu, a w efekcie do sukcesu danego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, celem niniejszego rozdziału będzie podjęcie zagadnienia kompetencji przywódczych kierownika projektu jako istotnego czynnika wpływającego na sukces projektu, wraz ze wskazaniem obecnego dorobku w tym zakresie oraz kierunku przyszłych badań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Podgórska M.: Wybór osoby na stanowisko kierownika projektu - studium teoretyczne. Zeszyt Naukowy z I Interdyscyplinarnej Sesji Wyjazdowej Doktorantów Politechniki Śląskiej. Wydawnictwo Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
  2. Wasiluk A.: Kompetencje menedżerskie firm podlaskich w opinii podwładnych. "Ekonomia i Zarządzanie" 2011, Vol. 3(1).
  3. Wasiluk A.: Kompetencje przywódcze w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym. W: Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Red. B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk. Difin, Warszawa 2008.
  4. Harper-Smith P., Derry S.: Zarządzanie projektami. Szybka droga do sukcesu. MT Biznes, Warszawa 2012.
  5. Geoghegan L., Dulewicz V.: Do Project Managers' Leadership Competencies Contribute to Project Success. "Project Management Journal" 2008, No. 12.
  6. Müller R., Turner R.: Matching the Project Manager's Leadership Style to Project Type. "International Journal of Project Management" 2007, No. 25.
  7. Turner R., Müller R: Choosing Appropriate Project Managers. Matching Their Leadership Style to the Type of Project. Project Management Institute, Newtown Square 2006.
  8. Dulewicz V., Higgs M.: Design of a New Instrument to Assess Leadership Dimensions And Styles. Working Paper Series Henley Management College, Greenlands 2003.
  9. Müller R., Turner R.: Leadership Competency Profiles of Successful Project Manages. "International Journal of Project Management" 2010, No. 28.
  10. Podgórska M. : Przywództwo w kontekście skuteczności w zarządzaniu projektami. "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2014, z. 70.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu