BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Entrepreneurship Development in Rural Areas in the Context of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 99-107, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Rozwój
Rural areas, Entrepreneurship, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość wiejska może być uważana za jeden z głównych czynników zmniejszenia ubóstwa, migracji oraz tworzenia miejsc pracy w środowisku wiejskim. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny kraju nie może być osiągnięty bez rozwoju obszarów wiejskich. Wymaga to stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz jego promocji. Celem artykułu jest omówienie czynników i barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship in rural areas can be seen as one of the main factors that can reduce poverty, migration and affect the job creation in rural areas. Sustainable economic and social development of the country can not be achieved without the development of rural areas. This in turn requires the creation of conditions for the development of entrepreneurship in rural areas and its promotion. The paper discusses factors and obstacles to the development of entrepreneurship in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, raport, Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2011.
 2. Davis J., Guide to Rural Economic and Enterprise Development, Working Paper 2004, http:// www.gtz.de.
 3. Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdyńskiego, Gdynia 2001.
 4. Eftekhari A.R., Hamdollah S.G., Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Definitions, Viewpoints and Experiences), Samt Publication, Tehran 2011.
 5. Faraji S., Hassanali B., Seyed A., Sajasi G.H., Sadeghlou T., Shahdadi K.A.A., Priority Scheduling of Entrepreneurship Development in Rural Areas by Promati Technique, "J. Hum. Geo. Res." 2011, vol. 75.
 6. Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego terenów nadmorskich w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2009, nr 41.
 7. Heaton J., Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Macomb 2005.
 8. Morrison A., Entrepreneurship: An International Perspective, Jordan Haill, Linacre House, Oxford 1990.
 9. Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa-Olsztyn 2013.
 10. Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu: "Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich", raport strategiczny, FDPA, Warszawa 2014.
 11. Shafeghat A., Darvish H., Namdar A.A., Gholami R., Pattern of Rural Entrepreneurship in Economic and Social Development, Paper Collection of National Conference on Sustainable, Rural Development with Emphasis on Agriculture 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu