BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ficek-Wojciuch Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola kompetencji w procesie restrukturyzacji i walki z bezrobociem - doświadczenia miasta poprzemysłowego (Ruda Śląska)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne : rola kompetencji w zarządzaniu projektami, 2015, s. 156-173
Słowa kluczowe
Tereny poprzemysłowe, Zarządzanie projektem, Gospodarka regionalna, Innowacje, Zwalczanie bezrobocia, Restrukturyzacja regionów, Restrukturyzacja gospodarki
Post-industrial areas, Project management, Regional economy, Innovations, Unemployment reduction, Regional restructuring, Economic restructuring
Kraj/Region
Ruda Śląska
Abstrakt
Proces restrukturyzacji może być rozpatrywany w dwóch aspektach: w aspekcie sektorowym i aspekcie terytorialnym. W pierwszym przypadku odnosi się on do sytuacji wyjściowej i procesów zmian, jakie zachodzą w danym sektorze gospodarczym, w drugim dotyczy radykalnych zmian struktury gospodarczej na danym obszarze wynikłych jako suma zmian sektorowych oraz przekształceń, jakie występują w gospodarce lokalnej i regionalnej. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione skutki procesu restrukturyzacji, czyli bezrobocie i jego oddziaływanie na tkankę lokalną. Zostaną również zaprezentowane sposoby radzenia sobie przez władze lokalne, jako kompetentne organy administracji publicznej, z utrzymującym się bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Aby dobrze rozwiązać ten problem, władze lokalne muszą bowiem wdrożyć właściwe instrumenty i środki ochrony oraz stosować odpowiednie projekty wsparcia i pomocy. Niewątpliwie musi być to poprzedzone procesem diagnozy, programowania rozwoju lokalnego, opracowaniem stosownych programów, planów, propozycji projektów, które powinny realizować zamierzone cele, czyli zmniejszyć bezrobocie i doprowadzić do poprawy warunków życia mieszkańców w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów zdegradowanych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Wojtasiewicz L.: Wielkie regiony Polski na mapie Europy: Wielkopolska: historia, teraźniejszość i przyszłość. W: Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej. Red. B. Jałowiecki, A. Kukliński. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
  2. Mortimer-Szymczak H.: Restrukturyzacja a rynek pracy. W: Społeczne skutki restrukturyzacji przemysłu. Red. I. Lipowicz. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
  3. Misztal S.: Les problems de recherches sur la restructuration de Findustries dans le Villas polonaises. W: Restructuring of Industry in Towns. Red. A. Niżnik. Proceeding of the conference. Wydawnictwo UŁ, Łódź 1988.
  4. Klasik A.: Restrukturyzacja regionu katowickiego. Tezy. "Studia nad Ekonomią Regionu" 1988, t. 18.
  5. Kacprzyński B.: Teoretyczne problemy restrukturyzacji. "Studia Regionalne i Lokalne" 1991,4(37).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu