BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiszek Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rysz Kamil (Przedsiębiorstwo Projektowania Studiów, Usług i Realizacji TERPLAN sp. z o.o.)
Tytuł
Kompetencje w planowaniu przestrzennym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty lokalne i regionalne : rola kompetencji w zarządzaniu projektami, 2015, s. 174-190
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Gospodarka regionalna, Innowacje, Planowanie przestrzenne, Urbanistyka
Project management, Regional economy, Innovations, Spatial planning, Urban studies
Abstrakt
Istotą planowania przestrzennego jest nie tylko ustalenie przeznaczenia terenu, ale również pogodzenie szeroko pojętego interesu społecznego i gospodarczego. Jest to więc proces, którego efektem końcowym jest dokument kierujący polityką przestrzenną gminy bądź akt prawa miejscowego, który musi spełniać wiele wymagań formalnych. Nie jest to więc dzieło przypadku, splot losowych zdarzeń czy indywidualnych upodobań projektanta. W niniejszym rozdziale zostaną przybliżone klasyczne modele procesu planowania stanowiące podstawy merytoryczne oraz wybrane rozwiązania współczesnej i stale rozwijającej się urbanistyki. W dalszej części zostanie poruszona kwestia kompetencji osób zajmujących się urbanistyką w świetle obowiązujących, a także przyszłych regulacji prawnych. Następnie zostanie omówione badanie ankietowe, dzięki czemu możliwe stanie się porównanie zagadnień teoretycznych ze stanem faktycznym, tj. doświadczeniem oraz praktyką zawodową osób związanych z planowaniem przestrzennym. Zakończenie stanowi wyciągniecie wniosków i udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób obowiązujące oraz przyszłe przepisy są dostosowane do praktyki urbanistycznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Parysek J.J.: Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
  2. Roseland M.: Dimensions of the Eco City. "Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning" 1997, Vol. 14, No. 4.
  3. Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
  4. Nowak M.: Uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. "Nieruchomości" 2013, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu