BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furdychko Orest (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine), Gnativ Natalia (National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine)
Tytuł
Rural Development in the Context of European Integration of Ukraine
Rozwój obszarów wiejskich w kontekście integracji europejskiej Ukrainy
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 101-111, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Konkurencyjność rolnictwa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rozwój zrównoważony
Rural development, Agricultural competitiveness, Economic and political integration of Europe, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest najważniejszym aspektom rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie. Uwagę skupiono głównie na interpretacji koncepcji "obszarów wiejskich" jako przedmiotu badań naukowych dotyczących ekonomii zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody. Uzasadniono również znaczenie przejścia Ukrainy na koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Opisano wady i zalety podstawowych składowych zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, takich jak elementy gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Przedstawiono również najważniejsze problemy i bariery hamujące rozwój obszarów wiejskich na Ukrainie. Artykuł prezentuje również dowody na przydatność czynników normatywnych i prawnych wykorzystanych w badaniu, w celu poprawy stanu systemu administracyjnego i zarządzania. Sugeruje potencjalne kierunki wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przez rząd ukraiński i omawia europejskie do- świadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwości ich wykorzystania na gruncie ukraińskim.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the key aspects of rural development in Ukraine. Attention is focused on the interpretation of a concept of "rural areas" as an object of scientific research on economy of nature management and environment protection. It substantiates the importance of Ukraine's transition to the sustainable rural development concept. The paper also characterises the advantages and disadvantages of basic components of sustainable rural development: economic, social and ecological. The fundamental problems and factors of present-day unsatisfactory condition of rural development in Ukraine are presented. The usefulness of providing into the following research the normative and legal factors in order to improve state administrative system and management is proved. Prospective directions of Ukrainian government support for sustainable rural development are suggested. European experience of sustainable rural development and possibility of its application in Ukraine is discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Eurostat News Release 51/2012 from 30 March 2012. 2.
  2. Market overview of Agriculture in Ukraine for the 9 months of 2013. National Rating Agency "Rurik".
  3. Moroz S.M.: Changes in rural areas of Ukraine: problems and opportunities. European Association of Agricultural Economists 118th Seminar. 25-27 August, 2010, Ljubljana, Slovenia, access: 118th Seminar, 25-27 August, 2010, Ljubljana, Slovenia.
  4. Palapa N., Senchuk S.: Agroecological peculiarities of agricultural land assessment. Technique and technology of agriculture. No. 2, Lviv, Ukraine, 2011, pp. 36-39 (in Ukrainian).
  5. Pasichnyk V.: Social and economic component of European integration strategy of Ukraine. Academic papers collection. Issue 5, Lviv, Ukraine, 2010 (in Ukrainian).
  6. Pavlov A.I.: Rural areas as object of scientific research. Access: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ DeBu_2007_1(1)__6.pdf (in Ukrainian).
  7. Prytula H.M.: European practice of identification and classification of rural areas. Bulletin of Agricultural Science of the Black Sea Region. Issue 3, Mykolayiv, Ukraine, 2011, pp. 94-99 (in Ukrainian).
  8. Romanjuk V., Pastuch R.: Stryi district. Stryi, Ukraine, 2012, 688 p. (in Ukrainian).
  9. Rural realities in the European Union. Access: http://ec.europa.eu/agriculture/envir/report/en/rur_en/report_en.htm.
  10. Web page of the agricultural holding "HarvEast". Access: http://harveast.com/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167228
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu