BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - przykład Wiednia
Smart City as a Concept of Sustainable Development - Vienna Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 173-182, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Miasto, Urbanizacja, Aglomeracje miejskie, Rozwój zrównoważony
Smart city, City, Urbanisation, Urban agglomerations, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wiedeń
Abstrakt
Koncepcja smart city jest nowoczesną ideą rozwoju miast będącą odpowiedzią na nasilające się procesy urbanizacyjne. Inteligentne miasta dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym efektywniej wykorzystują dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. Miastem, które z sukcesem realizuje założenia tej koncepcji, jest Wiedeń będący obecnie liderem wielu rankingów dotyczących kluczowych obszarów smart city. W artykule poddano analizie działania stolicy Austrii w zakresie tworzenia inteligentnego miasta, przedstawiając korzyści z realizacji takiej polityki rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The concept of smart city is a modern idea of urban development, which is in response to the increasing processes of urbanization. Smart cities thanks to information and communication technologies more effectively use the available resources to improve city's quality of life and ensure its sustainable development. Vienna is a city that has successfully realized the idea of this concept and currently is the leader of many rankings concerning smart city concept. The article analyzes the activities of the Austria's capital in the area of creating an smart city, presenting the benefits of implementing such a policy development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B10 Most Impressive Smart Cities On Earth, 2013, http://freshome.com/2013/02/07/10-mostimpressive- smart-cities-on-earth.
 2. 25 Best Cities For Young People to Live In, http://list25.com/25-best-cities-for-youngpeople- to-live-in/1/.
 3. Borys T., Zrównoważony rozwój - problemy metodyczne i praktyka w: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe 29, Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Lublin 2001.
 4. Cities in Motion Index, ISEE, 2015, http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0366-E.pdf.
 5. Cohen B., The Top 10 Smart Cities on the Planet, Co.Exist, 11.01.2012, http://www. fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet.
 6. Cohen B., The Top 10 Smartest European Cities, Co.Exist, 11.11.2012, http://www. fastcoexist.com/1680856/the-top-10-smartest-european-cities#3.
 7. Cohen B., The 10 Smartest Cities in Europe, Co Exist, 13.01.2014, http://www.fastcoexist. com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe.
 8. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanoviü N., Meijers E., Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, Vienna 2007, http://www.smart-cities.eu/download/ smart_cities_final_report.pdf.
 9. Holodny E., The 10 Most Livable Cities In The World, 21.08.2014, http://www.businessinsider. com/best-cities-economist-intelligence-unit-2014-8?op=1.
 10. Krukowska M., Miasta, które myślą, "Forbes" 2014, nr 3, http://life.forbes.pl/najbardziejinteligentne- miasta-top-10,artykuly,171971,1,3.html.
 11. Kuder W., Smart Cities, "Eurogospodarka" 2013, nr 9, http://www.eurogospodarka.pl/ samorzad/smart-cities.
 12. Laconte P., Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall Effects of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, "ISOCARP - Reviev 08: Towards Sustainability in European Cities".
 13. Little A.D., Urban Mobility Index 2.0, 2014, http://www.adlittle.com/fileadmin/editorial/ downloads/fum/2014_ADL_Future_of_Urban_Mobility_2_0_Ranking_table.pdf.
 14. Madej U., Raport z wizyty studyjnej w ramach projektu "SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast", Wiedeń 2014.
 15. Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
 16. The Green City Index, Munich 2012, http://www.thecrystal.org/assets/download/120724_ GCI_SummaryReport_final2.pdf.
 17. The Quality of Living Survey, Mercer 2015, http://www.imercer.com/content/quality-ofliving. aspx.
 18. Wiedeń: czystsze miasto dzięki elektrycznym autobusom, http://edroga.pl/archiwum1/wiedenczystsze- miasto-dzieki-elektrycznym-autobusom-230410176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu