BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza współpracy międzyorganizacyjnej zakładów pracy chronionej w województwie śląskim
Analysis of Cooperation Inter-Organizational of Supported Employment Enterprises in Silesian Province
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 225, s. 222-231, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zakład pracy chronionej, Współpraca przedsiębiorstw, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Supported employment enterprise, Enterprises cooperation, Disabilities employment activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Wśród polskich przedsiębiorstw funkcjonują tzw. zakłady pracy chronionej. Przedsiębiorstwa te odgrywają ważną rolę w gospodarce poprzez aktywowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach konkurencji w gospodarce rynkowej. Celem przeprowadzonych badań była analiza współpracy międzyorganizacyjnej zakładów pracy chronionej w województwie śląskim w zakresie form współpracy, dziedzin, partnerów oraz identyfikacji jej efektów. Główną metodą badawczą była analiza statystyczna danych zebranych za pomocą badań ankietowych.(abstrakt oryginalny)

Among the so-called Polish enterprises operate of supported employment enterprises. These companies play an important role in the economy by activating professional people with disabilities. Like all companies operate in a competitive market economy. The aim of this study was to analyze the cross-organizational collaboration sheltered workshops in the Silesian province in terms of cooperation forms, fields, partners and identify its effects. The main research method was a statistical analysis of the data collected through the survey.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2008), Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation, A Series of Monographs Technical University of Lodz, Lodz.
 2. Bengtsson M., Kocks S. (2000), Coopetition in Business Networks - Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management", No. 29.
 3. Biadacz R. (2014), Wyzwania XXI wieku a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Lelusza, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 5. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu.pl, Warszawa.
 6. Chrzan E. (2011), Współpraca, kooperancja, powiązania sieciowe odpowiedzią na globalną konkurencję [w:] E. Chrzan (red.), Zarządzanie małym przedsiębiorstwem Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 7. Dowling M.J., Roering W.D., Carlin B.A., Wisniewski J. (2006), Multifaceted Relationships under Coopetition. Description and Theory, "Journal of Management Inquiry" , Vol. 5, No. 2.
 8. Drucker P. (1998), Management's New Paradigms, "Forbes Magazine", No. 10.
 9. Grudzewski W., Hejduk I. (2008), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, WSHiP, Warszawa.
 10. Janiuk I. (2004), Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 11. Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 12. Matusiaka K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A. (red.) (2001), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Misztal M. (2007), Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie i wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przemyśl.
 14. Potocki A. (red.) (2007), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa.
 15. Przybyła M. (2005), Struktura organizacji, ujęcie wielowymiarowe, Wrocław.
 16. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 19. Wielgórka D. (2009), Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chronionej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 577, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 23, Szczecin.
 20. Wielgórka D. (2011), Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim [w] A. Uziębło (red.), Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej - nowe wyzwania i możliwości, WSB, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu