BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sałek-Imińska Agnieszka (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim
Implementation of Sustainable Development on the Example of the MMŚP Sector in the Subregion of Słupsk
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2015, nr 42 T.2, s. 195-204, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Region
Sustainable development, Small business, Micro-enterprise, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny działań proekologicznych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w subregionie słupskim na podstawie przeprowadzonych badań własnych. Wdrażanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju w Polsce prowadzi do coraz większego zaangażowania sektora MMŚP w podejmowaniu działań proekologicznych. Podmioty gospodarcze coraz częściej sięgają po przyjazne dla środowiska rozwiązania, zwiększając swoją energooszczędność i wydajność oraz ograniczając koszty. Prowadzi to również do uzyskania przewagi konkurencyjnej i ich rozwoju w zrównoważony sposób. Choć obserwuje się rosnący poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorstw, to u wielu badanych podmiotów stwierdzono występowanie barier w stosowaniu skutecznych rozwiązań ekologicznych zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to evaluate the pro-ecological activities in the sector of micro, small and medium-sized enterprises (MMŚP) in the subregion of Słupsk based on own research. Implementing the concept of sustainable development in Poland leads to a more frequent engagement of the MMŚP sector in pro-ecological activities. Business entities more frequently look for environmentally-friendly solutions increasing their energy efficiency, as well as limiting their costs. This makes them more competitive and leads to a more sustainable development. Although the level of ecological awareness in enterprises is constantly increasing, there were still some barriers in implementing efficient pro-ecological solutions in many of the entities within the MMŚP sector, solutions which could result in limiting their negative influence on the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. 2050 - wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, www.mg.gov.pl.
  2. Graczyk M., Zarządzanie proekologiczne, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1999.
  3. Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, www.mikroekonomia.net.
  4. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
  5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r., nr 62, poz. 627).
  6. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu