BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolna-Samulak Aneta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina
Accommodation as an Essential Component of the Tourism Product of Area on the Example of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 1(29), s. 151-165, tab., 35 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Zaplecze noclegowe turystyki, Produkt turystyczny
Tourism accommodation facilities, Tourist product
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Baza noclegowa jest tym składnikiem infrastruktury turystycznej, z której korzystają wyłącznie turyści, a jej wielkość i stan ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w obszarze lokalnym, tj. miasto. Celem artykułu jest przedstawienie wielkości i struktury bazy noclegowej w Szczecinie oraz zaproponowanie kierunków jej rozwoju na bazie oferowanych przez obszar możliwości uprawiania różnych form turystyki. W opracowaniu zdefiniowano produkt turystyczny obszaru, bazę noclegową. Omawianą bazę noclegową traktować należy jako integralny element produktu turystycznego obszaru.(abstrakt oryginalny)

Accommodation as a component of the tourism infrastructure is used by tourists only. Its size and condition has a direct impact on the development of tourism in the whole region, or the city, i.e. in Szczecin. The aim of this article is to show size and structure of the Szczecin's accommodation as well as to present possibilities of its development - based on types of tourism on this territory. This paper describes the tourism product of area and accommodation facilities. Accommodation described in the article should be treated as an integral part of the tourism product of area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 3. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008.
 4. Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
 6. Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 7. Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 8. Kurs na Szczecin. Turystyka wodna w Szczecinie - publikacja elektroniczna.
 9. Łuczak M., Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru - publikacja elektroniczna.
 10. Marcinkiewicz C., Zarządzanie produktem turystycznym (z elementami psychologii), Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2010.
 11. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości, PWE, Warszawa 2009.
 13. Milewski D., Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 14. Miniprzewodnik po Szczecinie - publikacja elektroniczna.
 15. morzeprzygody.eu.
 16. nadmorski-szczecin.edu.pl.
 17. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
 18. Pawlikowska-Piechotka A., Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2009.
 19. Raport o stanie miasta Szczecin 2006. Położenie miasta i jego środowisko przyrodnicze - publikacja elektroniczna.
 20. Strategie rozwoju turystyki w regionie, red. B. Meyer, D. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 21. Szczecin - raport o stanie miasta 2014. Turystyka - publikacja elektroniczna.
 22. Szczepanowska E.,Górnik K., Drozdowski R., Grzywacz B., Zagospodarowanie turystyczne Szczecina i jego wpływ na możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej w mieście, w: Problemy turystyki i rekreacji, t. III , red. M. Dutkowski, Oficyna In Plus, Szczecin 2010.
 23. Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
 24. www. bip.um.szczecin.pl.
 25. www.ekonom.ug.edu.pl.
 26. www.gazeta.pl.
 27. www.gs24.pl.
 28. www.mmszczecin.pl.
 29. www.stat.gov.pl.
 30. www.szczecin.eu.
 31. www.szczecin.pl.
 32. www.szlaki24.pl.
 33. www.zamek.szczecin.pl.
 34. www.zuk.szczecin.pl.
 35. Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN-Wydawnictwo AE w Poznaniu, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu