BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Dopasowanie produktów turystycznych do potencjalnych oczekiwań turystów na przykładzie Puerto de la Cruz na Teneryfie
Adjusting Tourist Products to Wards Tourist Expectations Using the Example of Puerto de la Cruz in Tenerife
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 1(29), s. 195-221, il., 13 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Urbanistyka, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zagospodarowanie turystyczne
Tourist product, Urban studies, Spatial development, Town spatial development, Development of tourist facilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na produkt turystyczny, jakim jest m.in. element urbanistyczny - tzw. podłoga urbanistyczna w turystycznej miejscowości Puerto de la Cruz na Teneryfie. Wyjątkowe zagospodarowanie przestrzenne tego kanaryjskiego kurortu jest istotne, zwłaszcza w kontekście maksymalnego wykorzystania gruntu pod funkcję turystyczną, jako że to teren wyjątkowy, na którym funkcja turystyczna jest tą dominującą. Badany obszar dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym (klimat, pogoda, infrastruktura turystyczna, krajobrazy). W sposób szczególny zaaranżowane są tereny wolne od zabudowy, tereny wewnątrz zabudowy, a stanowiące miejsca przemieszczania się turystów - doskonale z nią scharmonizowane. Mowa tu o tzw. miejscach publicznych, ogólnodostępnych, w których w bardzo poprawny, umiejętny sposób, z wielkim kunsztem architektoniczno-urbanistyczno-planistycznym wprowadzono różne typy podłóg urbanistycznych, wykorzystując różnorodność materiałową. Opracowanie stanowi odpowiedź na pytanie o to, czy podłoga urbanistyczna może wpływać na jakość funkcjonowania miejscowości turystycznej, czy stanowi ona istotny produkt turystyczny.(abstrakt oryginalny)

The focus of the study is directed towards the tourist product - which, among others, includes the urbanist element that is the so-called urbanist floor - in the tourist town of Puerto de la Cruz in Tenerife. The unique spatial development of this Canarian resort is important, especially in the context of the maximum utilisation of the soil for the purposes related to the tourist function, as it is an extraordinary area, where the tourist function is dominant. The studied area has immense tourist potential (i.e. the climate, the weather, the tourist infrastructure, the landscape). Undeveloped terrain and areas surrounded by developed terrain and functioning as tourist movement locations are arranged in a specific, perfectly harmonious manner. These include so-called open public spaces, where the different types of urbanist floors have been implemented with the use of a diverse source of materials and in a very sensible, apt way, showing great taste in the domain of architecture, urbanism and planning. The study serves as an answer to the question: "Can an urbanist floor influence the quality of functioning of a tourist town and is it a significant tourist product?".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
 2. Borowski B., Bourmer A., Fründt H.-J., Tenerifa, Verlag Karl Baedeker, Aulage 2005.
 3. Borzyszkowski J., Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego - przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier, w: Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 697, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 82.
 4. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 5. Hernández C.C., Morales F.C., Museo de Arte Contenporáneo Eduardo Westerdahl, Instituto de Estudios de Canrias 2010.
 6. Jankowska A., Adamczak S., Teneryfa, Wydawnictwo Gauss, Bielsko-Biała 2012.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebether i S-ka, Warszawa 1994.
 8. Kotler Ph., Marketing Menegement, Prentice Hall, Inc., Englewood-Cliffs, New Jersey 1980.
 9. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Marketing Tourist Places, red. G.J. Ashworth, B.C. Goodall, Routledge, London 1990.
 11. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 12. Nowakowska A., Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Centrum Kształcenia Kadr Turystycznych w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Pleśniarski Z.A., Produkty turystyczne subregionów: Karkonosze i Góry Izerskie oraz Ziemia Kłodzka, w: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu