BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszkiewicz Krzysztof Hubert (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP)
Tytuł
Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989
Changes in Ownership Relationships in Poland after 1989
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 2, s. 55-75
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Prawo własności, Mienie państwowe, Kapitał zagraniczny
Systemic transformation, Property law, State property, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dwudziesta piąta rocznica upadku systemu komunistycznego stwarza okazję do próby oceny transformacji rynkowej w Polsce, zwłaszcza oceny jej rezultatów gospodarczych i społecznych. Wszystkim przemianom towarzyszyła aktywność prawodawcy, który z lepszym lub gorszym skutkiem tworzył prawne ramy dla bezprecedensowych przeobrażeń sfery własnościowej i organizacyjnej polskiej gospodarki. Warto więc przypomnieć podstawowe akty prawne, które zadecydowały o obecnym, formalnoprawnym wymiarze systemu gospodarczego, a szczególnie o zmianach stosunków własnościowych.(fragment tekstu)

This paper presents structural changes that took place in Poland after 1989, and which enabled its transition from a centrally planned economy to a market economy. The deep and thorough legal, economic and social reforms undertaken in that period made it possible, after years of communist rule, to shape a new, democratic system. The systemic transformation was possible owing to some basic amendments to the Constitution, including the articles defining the essence of ownership and the duty to respect it, as well as the adoption of other legal acts necessary to re-define ownership relationships (such as the law on commercialisation and privatisation of state-owned enterprises, or the law on the management of agricultural property). The concurrent reforms of the banking system and the monetary and credit policy enabled inflow of foreign capital and development of private entrepreneurship. As a result of the transformations of the past 25 years, Poland is now a democratic state and a member of the European Union, while Polish economy is getting increasingly competitive. Sadly enough, despite these substantial structural transformations in the ownership sphere, in the last quarter of the century Poland has continued to be unable to resolve the problem of returning to the lawful owners the property taken by the communist regime.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bolkowiak I., Polski system podatkowy w okresie transformacji ustrojowej (lata 1989-1996), Warszawa 1998.
  2. Fiszer J., Reforma podatkowa w Polsce, Warszawa 1991.
  3. Kosikowski C., Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005.
  4. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, 2001, admisum.files.wordpress. com/2010/.../zarys-teorii-i-filozofii-prawa-1 [dostęp: 18.02.2014].
  5. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
  6. Zamierzenia rządu w realizacji planu konsolidacji gospodarki narodowej i budżetu państwa na rok 1989, Finanse 1989, nr 1: 3-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu