BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawryszuk Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kilka uwag krytycznych o wewnętrznej stopie zwrotu (IRR)
Some Critical Comments on the Internal Rate of Return (IRR)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 371-384, ryc., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Wewnętrzna stopa zwrotu, Wartość zaktualizowana netto, Stopa dyskontowa
Budgeting, Internal Rate of Return (IRR), Net present value (NPV), Discount rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) oraz wartość bieżąca netto (NPV) są powszechnie wykorzystywane do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę, iż nie w każdej sytuacji są one obiektywne, co wiąże się z zachowaniem pewnej ostrożności w podejmowaniu ostatecznych decyzji.

The Internal Rate of Return and the Net Present Value are usually used as the methods of evaluating the worth of investments. The aim of this paper is to show that the hypothetical investments projects, whose evaluation was based on IRR, could lead towards the situation that wrong decisions might be undertaken. What is more, the use of both methods does not always give the right answers, however, the better results are gained when we do use both methods than when we use only one of the methods. Therefore, it is very important for people who usually make investment decisions to be aware of the possibility of making some mistakes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000.
  3. Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
  4. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Johnson H., Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Liber, Warszawa 2000.
  6. Martin R., Internal Rate of Return Revised, working papers, www.ssrn.com
  7. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
  8. Wawryszuk A., Wartość kapitałowa netto a struktura finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, "Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu", Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 264-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu