BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga-Niestrój Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Puszer Blandyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach CIVETS
Foreign Direct Investment Inflow a Potential Investment the Civets Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 226, s. 82-94, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Foreign investment, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kraje CIVETS to grupa państw - liderów gospodarek wschodzących, którą tworzą Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja oraz Republika Południowej Afryki. Kraje CIVETS są uważane za państwa, które rozpoczną następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Przemawiać za tym mogą m.in. takie czynniki jak: zdywersyfikowane i dynamicznie rozwijające się gospodarki, coraz bardziej otwarte rynki i zwiększone zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Wielkość i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów CIVETS w latach 2005-2013 wykazuje duże zróżnicowanie tego procesu. Kraje CIVETS są zainteresowane jak największym napływem BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów CIVETS w latach 2005-2013, ze szczególnym uwzględnieniem warunków globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz podejmowanych działań prowadzącą do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Zastosowano metody ilościowe do przeliczania danych. Sformułowano następujące wnioski: kraje CIVETS stają się znaczącym miejscem napływu BIZ; globalny kryzys finansowy oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do krajów CIVETS.(abstrakt oryginalny)

The CIVETS are a group of countries - the leaders of the emerging markets that consist of Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa. The CIVETS are considered to be the countries which will begin the next cycle of growth in emerging markets. Important factors support this argument, such as: diversified and rapidly developing economies, more and more open markets and increased interest of foreign investors. The size and dynamics of foreign direct investment to the CIVETS show a large variation of this process in the years 2005-2013. The CIVETS are interested in the greatest inflow of FDI possible and therefore undertake measures required to eliminate barriers and to provide favorable conditions for foreign investors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Central Bank of Egypt (2012/2013), External Position of the Egyptian Economy, "Quarterly Report", Vol. No. (42).
 2. Grądzka D. (2009), Wietnam, wschodząca gwiazda w czasach kryzysu. http://www.polska- -azja.pl/2009/07/16/8513/.
 3. Homlong N., Springler E. (2013), Vietnam And Foreign Direct Investment: Potentials And Challenges On The Labor Market, "International Journal of Economics and Finance Studies" Vol. 5, No. 2.
 4. IMF (2013), Indonesia: Staff Report for the 2013 Article IV Consultation, "Country Report" No. 13/362.
 5. Kosztowniak A. (2012), Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych a potencjał inwestycyjny w krajach wschodzących w latach 1990-2010, [w]: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 6. Nguyen Ngoc A., Nguyen Duc N., Nguyen T. (2010), Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Package and Implication for Vietnam. DEPOCEN "Working Paper Series", No. 10.
 7. OECD Directorate For Financial (2003), Code of Liberalisation of Capital Movements. Fiscal And Enterprise Affairs, Paris.
 8. Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 9. Sporek T. (1995), Międzynarodowa integracja gospodarcza, Wydawnictwo STAPIS, Katowice.
 10. "Today's Zaman" 21.02. i 01.03.2011 r.
 11. Zerka P. (2012), Kolumbia: geny czy wychowanie, notyzbogoty.blogspot.com, 26.01.2012.
 12. UNCTAD (2012), World Investment Report 2011, New York and Geneva.
 13. UNCTAD (2015), World Investment Report 2014, New York and Geneva.
 14. WPHI Ambasada w Ankarze (2013), "Biuletyn Informacyjny", nr 4.
 15. [www 1] www.bogota.msz.gov.pl.
 16. [www 2] http:// www.hanoi.msz.gov.pl, Informator o krajach ekonomicznych świata. Wietnam. Witryna internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 17. [www 3] https://en.santandertrade.com/establish-overseas/south-africa/foreign-investment, South Africa: Foreign investment.
 18. [www 4] http://forsal.pl/artykuly/658675,indonezja_sekrety_wzrostu_azjatyckiego_tygry sa_gospodarczego.html.
 19. [www 5] http://www.forbes.pl/indonezja-tygrys-z-napedem-na-czterykola,artykuly,1738 49,1,1.html.
 20. [www 6] www.jakarta.trade.gov.pl, Zachęty dla inwestorów zagranicznych w Indonezji.
 21. [www 7] www.cairo.trade.gov.pl, Nowy charakter inwestycji zagranicznych w Egipcie.
 22. [www 8] www.johannesburg.trade.gov.pl, System zachęt dla biznesu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu