BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dowżycki Antoni
Tytuł
Przydatność mierników skalarnych do oceny postępu technicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym
Suitability of Scalar Measures for Evaluation of Technical Progress in an Industrial Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 104, s. 7-15, tab.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomiki produkcji
Słowa kluczowe
Postęp techniczny, Postęp techniczny w przemyśle, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Mierniki postępu technicznego, Metody pomiarowe
Technical progress, Technological advances in the industry, Industrial enterprises, Technical progress indicators, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie na zakres przydatności mierników umownych do oceny postępu technicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Pomiar postępu technicznego w przedsiębiorstwie dokonywany jest z reguły za pomocą zestawu wskaźników analitycznych, ponieważ brak jest takiego miernika, który wszechstronnie i zarazem dogłębnie charakteryzowałby osiągnięty poziom postępu technicznego. Zestaw mierników analitycznych nie pozwala na wyczerpującą ocenę wpływu postępu technicznego na różne kategorie gospodarcze, a zwłaszcza na ocenę zmiany w zatrudnieniu i jego strukturze. Tę lukę dostatecznie wypełniają mierniki skalarne, które wskazują na zmiany w funkcjach pracowników w związku z postępem technicznym. Do głównych zalet mierników skalarnych zalicza się to, że za pomocą jednej liczby wyrażają poziom rozwoju postępu technicznego, są szczególnie przydatne do prowadzenia analiz porównawczych, stanowią podstawę konstrukcji syntetycznego i przeciętnych mierników poziomu osiągniętego postępu technicznego oraz są pomocne do opracowywania wzorcowych struktur zatrudnienia. Umowny charakter tych mierników oraz duża pracochłonność klasyfikacji maszyn i urządzeń zawężają jednak zakres ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is pointing out the range of suitability of conventional measures for the evaluation of technical progress in an industrial enterprise. Measurement of technical progress in an enterprisse is usually done with the help of a set of analytical indices, since there is no such measure which would profoundly and at the same time thoroughly characterize the attained level of technical progress. The set of analytical measures does not allow complete evaluation of the influence of technical progress on different economic categories, particularly on the evaluation of the change in employment and its structure. Scalar measures, which show changés in the employees' functions in connection with technical progress, seem to fill this gap. Their main advantage is that they express the level of the development of technical progress by means of one figure, they are particularly suitable for comparative analyses, they constitute basis for the construction of synthetic and average measures of the level of technical progress and they are useful for working out standard structures of employment. The conventional character of these, measures and labour - consumin of classification of machines and equipment restrict, however, the range of their utilization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Król, Postęp techniczny a kwalifikacje, Warszawa 1970.
 2. B. Pilawski, Obliczanie efektów ekonomicznych postępu technicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa 1970.
 3. T. Bujak, Próba określenia poziomu rozwoju technicznego, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 3, 1966.
 4. J. Auerhan, Technika, kwalifikace, vzdelani, Praha 1965.
 5. J. Bright, Automation and Management, Boston 1958.
 6. M.M. Gulka, Automaticeskije linii stankow, Moskwa 1961.
 7. M. Frank, Technischer Fortschritt - wie messen und beobachten, Berlin 1960.
 8. J. Tymowski, Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym, Warszawa 1960.
 9. P. Navill, Społeczne skutki automatyzacji, Warszawa 1968.
 10. S. Jońca, Założenia metodologiczne badania poziomu technicznego maszyn i urządzeń oraz stopnia ich wykorzystania, Wiadomości Statystyczne, nr 10, 1975.
 11. M.J. Stankiewicz, Wpływ postępu technicznego na strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie przemysłowym, Toruń 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu