BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nordin Victor (Kaliningrad State Technical University, Russia), Beisultanova Bella (Kaliningrad State Technical University, Russia)
Tytuł
Направления повышения эффективности складской деятельности предприятий
Kierunki efektywizacji w przedsiębiorstwach magazynowych
Źródło
Systems Supporting Production Engineering, 2015, 1(10), s. 90-97, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Review of Problems and Solutions
Słowa kluczowe
Efektywność przedsiębiorstwa, Magazynowanie
Enterprise effectiveness, Storage
Uwagi
ISBN 978-83-937845-9-2, streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje potrzebę doskonalenia operacji magazynowych, które są wykonywane nieefektywnie w wielu przedsiębiorstwach w Rosji. Zestawienie niezbędnych działań zostało zebrane na podstawie podejścia logistycznego, którego wdrożenie przyczyni się do rozwiązania problemów systemowych oraz wyeliminowania wąskich gardeł. Dla jednego z kierunków wypracowano algorytm sekwencji działań, umożliwiający racjonalne zarządzanie pracami planistycznymi. (abstrakt oryginalny)

В статье указывается на необходимость улучшения складской деятельности, которая на многих предприятиях России неэффективна. На основе логистического подхода составлен перечень необходимых мероприятий, разработка и выполнение которых позволит решить системные проблемы и ликвидировать «узкие места». Для одного из на-правлений показан алгоритм последовательности действий, позволяющий рационально планировать работу менеджмента. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. В. Дёмин. "Оптимизация технологических процессов на складе". Склад и техника. n 9, 2005.
  2. В.В. Дыбская. Управление складированием в цепях поставок. Москва: Альфа-Пресс, 2009.
  3. Нордин В.В. Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях. Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2010. 4 А.М. Гаджинский. Практикум по логистике. - 5-е м последующие издания. Москва: Дашков и Ко, 2007.
  4. О. Каверина. "Оптимизация складских технологий". Директор информационной службы, 2008. n 1. Accessed: http://www.osp.ru/cio/2008/01/4743814/. [Accessed: Apr. 20,2015].
  5. С.А. Таран. "Как организовать склад: Практические рекомендации профессионала". Москва: Альфа -Пресс, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu