BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Monika (Silesian University of Technology, Poland), Białecka Barbara (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Essence of Communication Process in Waste Management System
Istota procesu komunikacji w systemie gospodarki odpadami
Źródło
Systems Supporting Production Engineering, 2015, 1(10), s. 98-108, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Review of Problems and Solutions
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Zarządzanie komunikacją, Odpady komunalne
Waste management, Communication management, Commercial wastes
Uwagi
ISBN 978-83-937845-9-2, streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było wskazanie kierunków rozwoju i zmian w procesie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami systemu gospodarki odpadami. Usprawnienie tego procesu należy zacząć od identyfikacji jego uczestników oraz wymienianych pomiędzy nimi informacji. Istotne staje się również rozpoznanie kanałów komunikacyjnych i wykorzystywanych nośników, jak i występujących w procesie zniekształceń. Identyfikacja luk i potencjalnych barier w procesie komunikacji w systemie gospodarki odpadami pozwoli wyznaczyć obszary wymagające dalszej analizy i pogłębionych badań. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to identify some trends and directions of changes in the process of communication between all entities in waste management system. Streamlining of the process should be followed by identifying the participants and information exchanged between them. It is important to recognize all the communication channels and media used in the process, as well as distortions occured. Identification of gaps and potential barriers in the communication process of waste management system will designate areas for further analysis and extended research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities (Dz. U. of 2013 item 1399, as amended).
  2. Act of 14 December 2012 on waste (Dz. U. of 2013 item 21, as amended).
  3. Act of 20 July 1991 Environmental Protection Inspectorate (Dz. U. of 2013 item 165, as amended)
  4. Act of 27 April 2001 Environmental Protection Law (Dz. U. of 2013 item 1232, as amended).
  5. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Akty prawne. Available: http://www.kigo.pl/ [Accessed: Apr. 20, 2015].
  6. National Waste Management Plan 2014, Warsaw: The Council of Ministers, 2010.
  7. J. Ober. "Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie z. 65, 2013.
  8. Polska Izba Gospodarki Odpadami. Publikacje. Available: http://www.pigo.org.pl/ [Accessed: Apr. 20,2015].
  9. K. Serafin. "Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej". Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, no. 141, 2013.
  10. Summary of reporting obligations on waste management in the first half of 2015. Available: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/42f503e260d8a3bfe9df471a 6a43baf4.pdf. [Accessed: Apr. 20,2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu