BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, student)
Tytuł
Kapitał intelektualny jako wartość firmy : studium przypadku Agencji Reklamowej X
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2011, nr 11, s. 47-72, schematy, tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wartość przedsiębiorstwa, Studium przypadku, Wartość zasobów niematerialnych
Intellectual capital, Enterprise value, Case study, Value of intangible resources
Abstrakt
Realizowanie w przedsiębiorstwach postulatów nowej ekonomii opartej na wiedzy wydaje się konieczne w obliczu nieustannych zmian otoczenia. O sukcesie przedsiębiorstw decydują nie tylko zaawansowane technologie, stosowane systemy i procedury, ale przede wszystkim ludzie. Budowanie przewagi konkurencyjnej coraz bardziej opiera się na kapitale intelektualnym i wiedzy, które stały się kluczowymi zasobami firmy. Zwiększenie roli kapitału intelektualnego, towarzyszące przejściu z ery przemysłowej do ery informacyjnej, spowodowało wykształcenie narzędzi służących jego pomiarowi, a także opracowanie metod zarządzania nim. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czym jest kapitał intelektualny oraz jakie są sposoby jego pomiaru, wyznaczyło cel pracy. Jest nim zaprezentowanie istoty kapitału intelektualnego, omówienie wybranych instrumentów pomiarowych oraz próba ich praktycznego zastosowania w Agencji Reklamowej X. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AkademiaBalancedScorecard, www.bsc.edu.pl (25.08.2010).
 2. Bassi L., McMurrer D., Jak osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji w pracowników, "Harvard Business Review" maj 2008.
 3. Bernacki A., Kapitał intelektualny - istota, znaczenie oraz możliwości i potrzeba jego wyceny, [w:] Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, red. A. Lipka, S. Waszczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Cameron K., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Czechowska-Świtaj T., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 6. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 7. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Falzagić A.J., Aktywa wiedzy. Pomiar kapitału intelektualnego firmy szkoleniowej, "Personel i Zarządzanie" 2007, nr 10, dodatek "BOS bis".
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje - zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 10. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 11. Kaplan R.S., Horton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz V., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, IO PM, Warszawa 1992.
 14. Kozyra B., Analiza strategiczna, czyli co się dzieje dookoła - mikrootoczenie, www.simplesolution.pl (27.04.2009).
 15. Kunasz M., Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego, mikro.univ.szczecin.pl (23.08.2010).
 16. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce - wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Miś T., Rola jakości kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 18. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 19. Porter M., Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 20. Raport 2008 - Agencje reklamowe, dodatek do "Media&Marketing", maj 2008.
 21. Rekowski M., Mikroekonomia, Wrokopa, Poznań 2005.
 22. Sopińska A., Wachowiak P., Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie?, "E-mentor" 2004, nr 2(4), www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/51 (28.08.2010).
 23. Sveiby K.-E., The Balanced Score Card (BSC) and the Intangible Assets Monitor - a Comparison, www.sveiby.com/articles/BSCandIA M.html (15.08.2010).
 24. Sveiby K.-E., The Intangible Assets Monitor, www.sveiby.com/articles/IntangAss/CompanyMonitor.html(15.08.2010).
 25. Sveiby K.-E., The Invisible Balance Sheet, 1997-2001, www.sveiby.com/articles/InvisibleBalance.html (30.08.2010).
 26. Staniewski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań, [w:] Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, red. J. Dąbrowski, G. Gierszewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 27. Stewart T., Your company's most valuable asset: intellectual capital, "Fortune" 1994, nr 7, vol. 130.
 28. Ulrich D., Smallwood N., Ukryta żyła złota: optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych, "Harvard Business Review" maj 2008.
 29. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 30. www.ll-a.fr/intangibles/denmark.htm(25.08.2010).
 31. www.providersedge.com/docs/km_articles/KPMG_KM_Research_Report_2000 (30.01.2009).
 32. www.skandia.com/about/index.asp (24.04.2009).
 33. www.skandia.pl (24.04.2009).
 34. www.valuebasedmanagement.net/methods_skandianavigator.html (3.08.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu