BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przymus Karolina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Efektywność systemu rekrutacji na przykładzie Urzędu Miejskiego X
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2011, nr 11, s. 161-180, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rekrutacja pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dobór pracowników, Pracownicy biurowi, Zarządzanie personelem
Employee recruitment, Human Resources Management (HRM), Employees' recruitment, Office worker, Personnel management
Firma/Organizacja
Urząd Miasta
Abstrakt
Wzrastająca konkurencja na rynku światowym, wyższy poziom wykształcenia i rosnące aspiracje społeczeństw spowodowały, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zarządzanie potencjałem ludzkim zyskało duże znaczenie w biznesie. Zasób ludzki, który dostarcza organizacji swoją pracę, uzdolnienia i doświadczenie, stał się czynnikiem warunkującym jej sukces . Od niedawna pracownik zaczął być traktowany - zarówno przez teoretyków, jak i praktyków - jako jeden z najważniejszych zasobów organizacji. Głównym zadaniem każdej firmy powinno być zatem pozyskanie odpowiadających jej pracowników. W realizacji tego zadania pomocny jest specyficzny dla danego przedsiębiorstwa system rekrutacji, który powinien określać sposób planowania potrzeb kadrowych, zasady rekrutacji, selekcji, wprowadzenia pracownika na stanowisko pracy, jego szkolenia oraz monitorowania jego pracy w początkowym okresie zatrudnienia. Ważne jest zatem, aby wdrożony w organizacji system rekrutacji, obejmujący wszystkie te działania, był efektywny, czyli pozwalał na zatrudnienie najlepszych pracowników, którzy przyczynią się do osiągania celów organizacji. Rozważania teoretyczne na ten temat oparto na przeprowadzonych studiach literaturowych, wzmacniając je analizą i oceną systemu rekrutacji w Urzędzie Miejskim X, obowiązującego w latach 2007-2009, oraz badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród jego pracowników w kwietniu 2009 r. Pozwoliło to sformułować zalecenia aplikacyjne, których wykorzystanie może udoskonalić aktualny system rekrutacji w tym Urzędzie.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 2. Czarnecka-Wójcik E., Selekcja - dobór pracowników, [w:] System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, red. H. Bieniok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 3. Czerska M., Rutka R., Opis dla sukcesu (2). Zastosowanie opisów stanowisk pracy w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 5.
 4. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 5. Ingram J., Ustalanie potrzeb kadrowych, [w:] System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, red. H. Bieniok, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 6. Jasińska J., Planowanie kadr, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Kalinowski M., Rekrutacja pracowników do pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, CeDeWu, Warszawa 2007.
 8. Kawka T., Listwan T., Pozyskiwanie pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami, wyd. 2, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 11. Kotzian J., Rekrutacja versus reputacja czyli jak budować wizerunek pracodawcy w procesie pozyskiwania personelu, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 7.
 12. Księga Jakości Urzędu Miejskiego [...], wyd. 10, data edycji 11.05.2007 r.
 13. MsKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, wyd. 2 zm., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 15. Procedura planowania, rekrutacji i szkoleń pracowników w Urzędzie Miejskim [...], wyd. 7, 29.08.2007 r.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, Dz.U. nr 55, poz. 361.
 17. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 18. Suchar M., Rekrutacja i selekcja personelu, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223, poz. 1458.
 20. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593.
 21. Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.
 22. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu