BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata
BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 226, s. 156-168, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Gospodarka światowa, Globalizacja
International trade, World economy, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
BRICS (Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, RPA)
BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa)
Abstrakt
Tradycyjna Triada w handlu międzynarodowym (USA, Japonia, UE), dzięki której obserwowano wzrost gospodarczy na świecie, została kilkanaście lat temu zastąpiona przez kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki). Jednak w perspektywie dwóch-trzech dekad ważną rolę mogą odgrywać kraje tzw. grupy Next Eleven. W referacie dokonano próby udowodnienia tezy, iż na obecnym etapie globalizacji i regionalizacji najdynamiczniej rozwijające się obszary to kraje BRICS i Next Eleven - wschodzące potęgi światowe. Kraje Triady rozwijają się w mniejszym tempie i w nieodległej przyszłości mogą odgrywać mniejszą rolę w gospodarce światowej.(abstrakt oryginalny)

Traditional Triad in the international trade (USA, Japan, the EU), which the growth in the economy was being observed in the world thanks to a dozen or so years ago was replaced by BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, the Republic of South Africa). However in the perspective of two-three decades countries of the socalled Next Eleven group can play the important part. In the paper they made the attempt to prove a thesis that on the present stage of the globalization and the regionalization most dynamically developing areas are BRICS countries and Next Eleven - rising of power world. Countries of Triad are developing at the smaller pace and in the nondistant future can play a lower role in the world economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. O'Neill J., Wilson D., Purushothaman R., Stupnytska A. (2005), How Solid are the BRICs?, "Goldman Sachs Global Economics Paper", No. 134.
  2. O'Neill J. (2001), Building Better Global Economic BRICs, "Goldman Sachs Global Economics Paper", No. 66.
  3. Rons N. (2011), Research Excellence Milestones of BRIC and N-11 Countries, "Proceedings of ISSI, 13th Conference of the International Society for Scientometrics & Informetrics".
  4. [www1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html (dostęp: 05.09.2014).
  5. [www2] http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-book/ brics-chap-13.pdf, (dostęp: 05.09.2014).
  6. [www3] http://stats.unctad.org/Handbook (dostęp: 05.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu