BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strączkowski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne T. 2, 2009, s. 139-148, rys., tab.
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Inwestycje, Rynek mieszkaniowy, Preferencje konsumenta
Real estate housing, Investment, Housing market, Consumer preferences
Abstrakt
Współczesny rynek nieruchomości stanowi skomplikowaną sieć powiązań. Decyduje o tym wielość praw związanych z nieruchomościami, złożoność zarówno strony podażowej rynku, obejmującej sumę ofert nieruchomości z danego obszaru, jak i popytowej, na którą składa się m.in. popyt na nieruchomości dotyczący chęci nabycia do nich praw. Biorąc także pod uwagę jego specyficzne cechy, wśród których pojawia się lokalny charakter rynku, skutkujący wrażliwością na zmiany demograficzne, ekonomiczne, polityczne i społeczne na danym terenie, można zauważyć, jak obszerne jest pole badawcze w tym zakresie. Rynek mieszkaniowy, podobnie jak i inne segmenty rynku nieruchomości, również stanowi dość złożony obszar badawczy, nie tylko ze względu na jego ekonomiczne znaczenie, w kontekście inwestowania w nieruchomości, ale także ze względu na jego społeczny wymiar. Mieszkanie zaspokaja bowiem zarówno podstawowe potrzeby człowieka, jak i wyższego rzędu. Stąd wydaje się, że z punktu widzenia całego rynku oraz możliwości jego rozwoju, istotnego znaczenia nabiera rozpoznanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa oraz motywów i preferencji, jakimi kieruje się w procesie zakupu lokali. Informacje te mogą stanowić cenne źródło dla wielu podmiotów uczestniczących w różnorodnych procesach na rynku mieszkaniowym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Konowalczuk J.: Ekonomiczna definicja nieruchomości i ekskluzywność praw do nieruchomości. W: Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.
  2. Bryx M.: Rynek nieruchomości : system i funkcjonowanie. "Poltext", Warszawa 2006.
  3. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Łaszek J.: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika. W: Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów w Unii Europejskiej. Red. E. Kucharska-Stasiak. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2006.
  5. Głuszak M.: Segmentacja rynku mieszkaniowego na podstawie preferencji nabywców. W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.). Red. A. Nalepka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu