BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Piotr
Tytuł
Polityczny aspekt pojęcia "neutralność"
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 105, s. 5-16, rys.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Neutralność polityczno-militarna, Prawo międzynarodowe, Polityka państwowa, Polityka międzynarodowa, Polityka, Doktryny polityczne, Przegląd literatury
Military-political neutrality, International law, State policy, International politics, Politics, Political doctrine, Literature review
Abstrakt
Pojęcie neutralności wiąże się tradycyjnie z obszarem badawczym prawa międzynarodowego publicznego, w którym instytucja ta posiada dość ściśle sprecyzowane rany, wraz z zakresem obowiązków i praw państw, określanych jako neutralne. Celem artykułu jest dokonanie analizy pojęcia "neutralność" z punktu widzenia politycznego aspektu tej kategorii. Wychodząc od tradycyjnych ujęć prawniczych oraz uwzględniając podstawowe formy przejawiania się neutralności w stosunkach międzynarodowych, podejmujemy próbę ukazania, na tle literatury polskiej i obcej, tych aspektów pojęcia neutralności, które wskazują na możliwość traktowania jej jako obiektu badań politologicznych. Jest to możliwe przy uwzględnieniu przede wszystkim pozaprawnych wymiarów tej kategorii. Całość zamyka propozycja rozgraniczenia pojęciowego poszczególnych form neutralności, przy uwzględnieniu jej politycznego charakteru. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Makowski, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948.
 2. E. Castren, Gesichtspunkte zur Neutralitat and zum Heutralitatsrecht, w: Sitzungsberichte der finnischen Akademie der Wissenschaften, Helsinki 1962.
 3. L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1967.
 4. C. Berezowski, K. Libera, W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1970.
 5. A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964.
 6. T. Leśko, Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, Warszawa 1979.
 7. S. Versota, Die dauernde Neutralitat, Gutachten, Verhandlungen des III Osterreichischen Juristentages, Wien 1967.
 8. C.H. Black, R.A. Falk, K. Knorr, O. Young, Neutralization and World Politics, Princenton 1968.
 9. S. Nahlik, Neutralność Austrii, w: Sprawy Międzynarodowe, nr 10/1968.
 10. L.A. Modżorjan, Politika podlinnego najtraliteta - ważnyj faktor borby narodow za mir i niezawisimost, Moskwa 1956.
 11. H. Politis, La neutralite et la paix, Paris 1935.
 12. V.K. Durdenewski, Nejtralitet w sistemie kollektiwnoj bezopastnosti, w: Sowietskoje gosudarstvo i prawo, nr 8/1957.
 13. A. Galina, Problema nejtraliteta w sowremiennom mieżdunarodnom prawie, w: Sowietskij eżegodnik mieżdunarodnogo prawa, 1958 (r. wyd. 1959).
 14. S.W. Dobrowolski, Miejsce państw neutralnych w Europie, w: Sprawy Międzynarodowe, nr 12/1967.
 15. B. Winiarski, Wybór źródeł do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1938.
 16. D. Frei, Ideologishe Dimensionen der Neutralitat, w: Osterreichische Zeitschrift fur Aussenpolitik nr 4/1968.
 17. J. Wiatr, Czy zmierzch ery ideologii?, Warszawa 1966.
 18. F. Ryszka, Wstęp do nauki o polityce, Warszawa-Poznań 1978.
 19. J. Sutor, Państwa neutralne i niezaangażowane, Warszawa 1973.
 20. H. Haug, Neutralitat und Volkergemeinschaft. Zurich/St.Gallen, 1962.
 21. A. Greber, Die dauernde Neutralitat und das kollekwive Sicherheitssystem der Vereinten Nationen, Zurich 1967.
 22. E. Castran, Neutralitat, w: Archiv des Vollkerrechts 1955/56.
 23. M. Starzewski, Neutralność, w: Encyklopednia Nauk Politycznych, tom IV, Warszawa 1939.
 24. Ch de Visscher, Theories et realites en droit international public, Paris 1953.
 25. S. Sujka, Głos w dyskusji o neutralizmie, w: Sprawy Międzynarodowe nr 6/1957.
 26. L.A. Modżorjan, Postojanno nejtralnyje gosudarstwa i mieżdunarodnoje prawo, w: Sowietskoje gosudarstwo i prawo nr 7/1955.
 27. L. Oppenheim, International Law, tom I, London 1944.
 28. J. Danielski, Neutralność, neutralizacja, neutralizm. Rozważania semantyczne, w: Prace z nauk społecznych III, Uniwersytet Śląski, Katowice 1976.
 29. A. Garosci, Neutralism, w: European Integration, Baltimore 1957.
 30. J. Freymond, Neutralitat und Neutralismus, w: Osterreischische, nr 3/1966.
 31. Ł. Hirszowicz, Uwagi o neutralizmie, w: Sprawy Międzynarodowe nr 10/11/1956.
 32. R. Vukadinowić, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu