BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawulski Jerzy
Tytuł
Stanowisko Stronnictwa Demokratycznego wobec inteligencji w latach 1944-1949
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1982, nr 105, s. 43-53
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Doktryny polityczne, Inteligencja, Koncepcje polityki, Programy partii politycznych
Political parties, Political doctrine, Intelligence, Policy concepts, Programs of political parties
Firma/Organizacja
Stronnictwo Demokratyczne (SD)
Abstrakt
Stronnictwo Demokratyczne zawsze poświęcało szczególnie dużo uwagi inteligencji, gdyż zarówno w okresie międzywojennym jak i powojennych dziejach SD stanowiła ona podstawową bazę społeczną. Po II wojnie światowej częściowo zmieniła się baza członkowska SD. Do 1939 r. zarówno w Klubach Demokratycznych jak i później w Stronnictwie Demokratycznym członkami była wyłącznie inteligencja, spośród której najliczniejszą część stanowili przedstawiciele inteligencji technicznej, wolnych zawodów, urzędnicy, środowiska pracowników nauki i kultury oraz dziennikarze. Po wojnie środowiska te zostały uzupełnione drobnymi kupcami, rzemieślnikami i przemysłowcami oraz w znikomym procencie robotnikami fabrycznymi i rolnymi. Taki skład osobowy musiał rodzić namiętne dyskusja na temat charakteru Stronnictwa. Ścierały się zasadniczo trzy koncepcje. Pierwsza, zmierzała do przekształcenia SD w partię uniwersalistyczną, obejmującą swoim zasięgiem przedstawicieli wszystkich klas i warstw społecznych. Druga koncepcja zmierzała do utrzymania Stronnictwa jako partii postępowej, demokratycznej inteligencji, zaś zwolennicy trzeciej, która ostatecznie zwyciężyła, postulowali, aby SD stało się partią inteligencji i drobnomieszczaństwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Pasierb, Życie polityczne Dolnego Śląska, Warszawa 1979.
 2. W. Zejer, Początki Stronnictwa Demokratycznego w Katowicach. "Zeszyty Historyczno-Polityczne SD", 1978 z. 18.
 3. P. Winczorek, Miejsce i rola SD w strukturze politycznej PRL (Zagadnienia wybrane) Warszawa 1975.
 4. J. Chałasiński, Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa 1946.
 5. J. Chałasiński, Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa 1958.
 6. Społeczeństwo Polski Międzywojennej, Warszawa 1969.
 7. J. Żarnowski, O inteligencji polskiej lat międzywojennych, Warszawa 1965.
 8. J. Żarnowski, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1964.
 9. J. Szczepański, Zmiany w strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, w: Przemiany społeczne w Polsce Ludowej. Praca zbiorowa pod red. A. Sarapaty, Warszawa 1965.
 10. W.I. Lenin, Jak zorganizować współzawodnictwo, Dzieła, t. 26 W-wa 1953.
 11. W.I. Lenin, Referat na zebraniu pracowników partyjnych Moskwy 27 XI 1918, t. 28, W-wa 1955.
 12. P. Stefański, Sytuacja klasowa pracowników umysłowych (II), "Zeszyty Historyczno-Polityczne SD", 1967, z. 3.
 13. A. Borucki, Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w 1945-1959, Warszawa 1967.
 14. E. Krassowska, Drogi i bezdroża inteligencji polskiej, "Nowa Epoka" nr 25-26 z 4 VIII 1946.
 15. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń KRN z dn. 3.4.5 i 6 maja 1945 r. Warszawa 1945.
 16. J. Szczepański, Inteligencja a pracownicy umysłowi, w: J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, W-wa 1971.
 17. W. Lechowicz, O właściwe miejsce w Polsce Ludowej dla tzw. Stanu Trzeciego, Warszawa 1948.
 18. W. Lechowicz, Rozrachunki z przeszłością, "Nowa Epoka" nr 18 z 19 X 1945.
 19. Na drodze do socjalizmu, Warszawa 1948.
 20. W. Dunin Goździkowski, Organizacja ratunkiem dla inteligencji, "Nowa Epoka", nr 10-11 z 28 VII 1945.
 21. W. Rzymowski, W obliczu kongresu, "Nowa Epoka", nr 23-24 VII 1946.
 22. Nasza linia (Stanowisko Stronnictwa Demokratycznego w podstawowych kwestiach polityczno-ideologicznych w świetle tekstów źródłowych), Warszawa 1958.
 23. Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, Wybór dokumentów z lat 1944-1949, cz. 1, Warszawa 1968.
 24. "Kurier Codzienny" nr 119, z 1 V 1948 r.
 25. L. Chajn, Inteligencja polska w obliczu dokonujących się przemian społecznych, Warszawa 1949.
 26. L. Chajn, Inteligencja i postępowe mieszczaństwo nie zawiodą nadziei polskich robotników i chłopów, W-wa 1949.
 27. Z. Moskwa, Zagadnienia organizacyjne na II Kongresie Stronnictwa Demokratycznego, referat z II Kongresu, W-wa 1949.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu