BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Baza kontraktów terminowych jako miernik nastroju inwestorów
Term Contract Basis as the Standard of the Investors' Mood
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 17-30, rys.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty finansów
Słowa kluczowe
Indeks nastrojów gospodarczych, Kontrakty terminowe, Instrumenty pochodne, Instrumenty finansowe
Economic Sentiment Index, Fixed-period contracts, Derivatives, Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Jedną z fundamentalnych cech efektywnego rynku finansowego jest zdolność rynku terminowego do zapewnienia informacji na temat kształtowania się przyszłych cen instrumentów bazowych. Powszechnie się uważa, że dzięki rozwojowi rynku derywatów, szczególnie kontraktów futures i mechanizmowi transmisji informacji, inwestorzy mają możliwość lepszego planowania wydatków zarówno obecnie jak i w przyszłości. Podejmowane przez spekulantów działania na rynku terminowym mają pozytywny wpływ na równowagę natychmiastowych rynków, przyczyniając się do ujawnienia informacji na temat oczekiwań uczestników co do przyszłych zdarzeń, a więc i przyszłych cen. Prognozy te umożliwiają ustalenie odpowiednich relacji między cenami spot i futures. Instrumenty pochodne oprócz głównej roli, jaką jest efektywny transfer różnych rodzajów ryzyka między uczestnikami rynku finansowego, pełnią wiele innych, ekonomicznie istotnych funkcji. Jedną z nich jest mechanizm tworzenia transmisji informacji między rynkiem natychmiastowym a terminowym. Wzajemne sprzężenie segmentów rynku finansowego w znacznej mierze wynika z powiązania instrumentów będących przedmiotem ich obrotu. (fragment tekstu)

The base of term contracts Futures the standard of investors moods. According to researches it is considered that the term contracts deflections to its basic instrument can be treated as an average mood gauge of many investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Anczok W., Baza - miernik nastrojów inwestorów. "Rynek Terminowy" 2002.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  4. Majewska A., Konwergencja cen na przykładzie walutowych kontraktów futures na USD, w: Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. II. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000.
  5. Nieto M.L., Fernandes A., Munos M.L., Market Efficiency in the Spanish Derivatives Markets. "An Empirical Analysis" 1998.
  6. Sperandeo V., Trader vic II, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  7. Wolter M., Kawski M., Baza kontraktów terminowych jako wskaźnik nastroju inwestorów, "Rynek Terminowy" 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu