BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przegląd metod i wyników oceny efektów finansowych fuzji i przejęć na podstawie danych księgowych w Wielkiej Brytanii
Review of Methods and Results of Assessment of UK Mergers and Acquisitions Based on Accounting Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 5, s. 65-75
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty finansów
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw, Wynik finansowy
Mergers and acquisitions, Consolidation of companies, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Ocena efektów finansowych na podstawie danych księgowych jest oprócz szacowania dodatkowych stóp zwrotu podejściem poszukiwań wzrostu wartości dla akcjonariuszy w wyniku fuzji i przejęć. Akcjonariusze spółek dokonujących fuzji i przejęć oczekują wzrostu korzyści, czyli wartości posiadanego majątku. Będzie to możliwe w efekcie poprawy wyników finansowych, które przyjęte przez rynek powinny skutkować wyższą wyceną akcji spółek po połączeniu. Poprawa lub spadek wyników finansowych mogą być mierzone wieloma zmiennymi opierającymi się na zysku lub przepływach pieniężnych. Są to mierniki pośrednie kreowania wartości dla akcjonariuszy. Ocena efektów finansowych na podstawie danych księgowych ma charakter długookresowy. Okres obserwacji obejmuje kilka lat przed realizacją i kilka lat po realizacji transakcji. Jest to uwarunkowane między innymi rocznym składaniem sprawozdań finansowych, ale przede wszystkim tym, że z ekonomicznego punktu widzenia trudno wyobrazić sobie zwrot z inwestycji w ciągu kilku miesięcy. (fragment tekstu)

The article reviews the literature concerning to assessment of mergers and acquisitions in the United Kingdom based on accounting data. Researches have applied several methodologies to measure benefits after transactions. The most frequent used is change model and regression analysis, which measures median or average change of cash flow ratio after transaction in comparison to pre-merger period. Results of several studies differ. Mostly, the operating performance is negative following profit return ratio and non-negative or even positive following cash flow ratio.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B., Lyon J., Detecting Abnormal Operating Performance, The Empirical Power and Specification of Test Statistics. "Journal of Financial Economics" 1996, Vol. 41.
  2. Bruner R.F., Does M & A Pay? A Suryey of Evidence for the Decision-Maker, "Journal of Applied Finance" 2002, Spring-Sommer.
  3. Carline N.F., Linn S.C., Yadav P.K., The Influance of Managerial Ownership on the Real Gains in Corporate Mergers and Market Revaluation of Merger Partners, Empirical Evidence, February 1992, www.paperssrn.com.
  4. Daicogiannis G.P., Financial Management. A Modeling Approach Using Spreadsheets, McGraw-Hill, London 1994.
  5. Ghosh A., Does Operating Performance Really Improve Following Corporate Acquisitions? "Journal of Corporate Finance" 2001, Vol. 7.
  6. Higson C., Elliott J., The Performance of UK Talceovers, London Business School Inst. of Finance & Accounting, Working Paper No 181, www.papers.ssrn.com.
  7. Loughran T. , Ritter R., The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity Offering. "Journal of Finance" 1997, Vol, 52.
  8. Lawson G., The Measurement of Corporate Performance on Cash Flow Basis, A Reaply to Mr. Eggington. "Accounting and Business Research" 1985, Vol. 15.
  9. Powell R.G., Stark A.W., Does Operating Performance Increase Post-Takeovers for UK Takeovers? A Comparison of Performance Measures and Benchmarks, "Journal of Corporate Finance" 2005.
  10. Sudarsanam S., Creating laluefrom Mergers and Acquisitions, The Challenges, Prentice Hall 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu