BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Kuźmar Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzenne migracje ludności w krajach transformujących się a funkcjonowanie rynków pracy
Spatial Migration in Transition Countries and Labour Market Performance
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 32-45, rys., tab., bibliogr. s. 44-45
Słowa kluczowe
Mobilność ludności, Migracja ludności, Regionalny rynek pracy, Zasoby pracy
Population mobility, Population migration, Regional labour market, Labour resources
Uwagi
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/ B/HS4/00802.
streszcz., summ.
Abstrakt
Czy mobilność zasobu pracy ma znaczenie dla funkcjonowania regionalnych rynków pracy w krajach transformujących się. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, iż mimo występowania dużych dysproporcji pomiędzy regionalnymi rynkami pracy, znaczenie mobilności zasobu pracy dla redukowania tych dysproporcji w krajach, takich jak: Czechy, Węgry, Polska, Słowacja oraz Słowenia jest bardzo ograniczone. Niewielka jest także skala samych migracji - między tymi krajami oraz w ich ramach - a więc zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Analiza empiryczna potwierdziła, że choć relacja pomiędzy migracjami zasobu pracy a zmiennymi opisującymi regionalne rynki pracy w badanych krajach była statystycznie istotna, to ich ekonomiczne znaczenie było bardzo niewielkie. (abstrakt oryginalny)

Is spatial labour mobility important for the functioning of regional labour markets in transition countries? The results of the analysis show that, despite the existence of some major disparities among regional labour markets, the scale of spatial mobility (both cross-regional and cross-national) in such countries as the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia is very limited. Also limited is the scale of both external and internal migration in these countries. Although the relationship between the analyzed indicators of migration and the variables describing regional labour markets proved to be statistically significant, its economic relevance is negligent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Sala-i-Martin X. 1991 Convergence across States and Regions, "Brookings Papers on Economic Activity", Vol 22, no. 1.
 2. Bentivogli CH., Pagano P. 1999 Regional disparities and labor mobility: the Euro-11 versus the USA, "Labour", 13 (3).
 3. Blanchard O., Lawrence F. 1992 Regional evolutions, "Brookings Papers on Economic Activity", (1).
 4. Boeri T., Van Ours J. 2008 The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, Princeton.
 5. Borjas J. 2000 Economic of migrations, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences Section, no. 3.4, Article, no. 38.
 6. Borjas J. 2003 The labor demand curve is downward-sloping: Reexamining the impact of immigration on the labor market, "Quarterly Journal of Economics", 18, November.
 7. Borjas J. 2005 Labor Economics, McGraw-Hill, New York.
 8. Bornhorst F., Commander S. 2004 Regional Unemployment and its Persistence in Transition Countries, "IZA Discussion Paper", no. 1074.
 9. Cazes S., Nesporova A. 2003 Labour Markets in Transition: Balancing Flexibility and Security in Central and Eastern Europe, ILO, Geneva.
 10. Chand S.K., Paldam M. 2005 Some Economics of Immigration from an LDC to a DC: With Special Emphasis on the Case of a Nordic Welfare State, D. Snowe (ed.), Labor Mobility and the World Economy, Berlin.
 11. Decressin J., Fatas A. 1995 Regional labor market dynamics in Europe, "European Economic Review", 39 (9).
 12. Eichengreen B. 1993 Labor markets and European monetary unification, P. Masson, R. Taylor, (eds.), Policy Issues in the Operation of Currency Unions, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Eichengreen B. 1998 European monetary unification: a tour d'horizon, "Oxford Review of Economic Policy", 14 (3).
 14. Faini R., Venturini A. 1996 Migration and growth: the experience of Southern Europe, CEPR Discussion Paper, no. 964, Centre for Economic Policy Research, London.
 15. Fidrmuc J. 2004 Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies, "Journal of Comparative Economics", vol. 32, no. 2.
 16. Fidrmuc J. 2005 Labor Mobility during Transition: Evidence from the Czech Republic, William Davidson Institute Working Papers Series wp767, William Davidson Institute at the University of Michigan, Michigan.
 17. Górny A., Kaczmarczyk P. 2003 Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Prace Migracyjne, nr 49, Warszawa.
 18. Hicks J. 1932 The Theory of Wages, Macmillan, London.
 19. Jarmołowicz W., Knapińska M. 2011 Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i  przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe, nr 9, PTE, Kraków.
 20. Kenan J., Walker R. 2003 The Effect of Expected Incomes on Individual Migration Decisions, National Bureau of Economic Research Working Paper, no. 9585, March.
 21. Leuvensteijn M., Parikh A. 2002 How different are the determinants of population versus labor migration in Germany ?, "Applied Economics Letters", 9 (11).
 22. Niebuhr A. 2003 Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe, "Journal of Spatial Development", no. 5, October.
 23. Paci P. i in. 2007 Internal Labor Mobility in Central Europe and the Baltic Region, "World Bank Working Paper", no. 105.
 24. Roszkowska S. 2008 Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 1995-2005, [w:] Regionalne zróżnicowanie polskich regionów, E. Kwiatkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 25. Szylko-Skoczny M., Duszczyk M. Polisch imigration policy - opportunities and challenges for the labour market, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ips.uw.edu.pl/ pliki/badania/politimigrac_rynekpracy2010/immigr_policy_en.pdf, data wejścia: 20.02.2014].
 26. Wawrzynek J. 2007 Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu