BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajt Marek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zmiana aktywności innowacyjnej kraju w reakcji na kryzys
Change of Country's Innovation Activity in Response to Crisis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 61-74, rys., tab., bibliogr. s. 73-74
Słowa kluczowe
Patenty, Innowacyjność, Modele panelowe, Analiza wielowymiarowa
Patent, Innovative character, Panel model, Multi-dimensional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treść artykułu dotyczy aktywności innowacyjnej, mierzonej aktywnością patentową w Europie. Jej poziom, zależny od czynników, takich jak: nakłady, zasoby ludzkie, zamożność gospodarki, został przeanalizowany w ujęciu długo- i krótkookresowym. W połączeniu z analizą statystyczną pozwoliło to na przeprowadzenie analizy komparatywnej tego zjawiska sprzed kryzysu finansowego i w okresie po nim. W pracy zastosowano metody wielowymiarowej analizy statystycznej i ekonometrii przestrzennej. Podstawą badań był model przestrzenno-czasowy z dekompozycją wyrazu wolnego, wykorzystujący mechanizm korekty błędem. Celem było wskazanie różnic w poziomie aktywności innowacyjnej w okresie przed kryzysem i w trakcie wychodzenia z niego. W pracy posłużono się danymi EUROSTAT-u, OECD i WIPO. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns innovative activity as measured by patent activity in Europe. Its level, depending on factors such as expenditures, human resources, or the wealth of the economy, is examined from long-term and short-term perspectives. In conjunction with statistical analysis, this has allowed the author to conduct a comparative analysis of the phenomenon before the financial crisis and for a period following it. The paper uses the methods of multivariate statistical analysis and spatial econometrics. The study is based on the fixed-effects model with the error correction mechanism. The aim is to identify the differences in the level of innovation activity in the period before the crisis and during the recovery. The author uses data from EUROSTAT, OECD, and WIPO. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Patent Technology Monitoring Team Report, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.htm, data wejścia: 4.06.2010].
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/eurostat/home, data wejścia: 15.05.2014].
 3. Frietsch R., Schmoch U., van Looy B., Walsh J.P., Devroede R., Du Plessis M., Jung T., Meng Y., Neuhäusler P., Peeters B., Schubert T. 2010 The Value and Indicator Function of Patents, Studien zum deutschen Innovationssystem, nr 15-2010, Expertenkommission Forschung und Innovation.
 4. Furman J.L., Porter M.E., Stern S. 2000 The Determinants of National Innovative Capacity, NBER Working Paper, no.7876.
 5. Greene W.H. 2000 Econometric Analysis, Prentice-Hall, Inc, London.
 6. Grupp H. 2007 Typology of science and technology indicators, [in:] Elgar companion to neo-Schumpeterian economics, Hanusch H., Pyka A. (eds.), Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltencham.
 7. Gruszczyński M., Podgórska M. 2004 Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Hjalmarsson E., Österholm P. 2007 Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology when Variables are Near-Integrated, International Monetary Fund WP/07/141.
 9. Im K., Pesaran M., Shin Y. 2003 Testing for Unit Roots in Heterogenous Panels, "Journal of Econometrics", 115, Elsevier Science, Amsterdam.
 10. Kao C. 1999 Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, "Journal of Econometrics", 90.
 11. Levin A., Lin C. 1993 Unit Root Tests in Panel Data: New Results, University of California, San Diego.
 12. Majsterek M. 1998 Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Pedroni P. 1995 Panel cointegration, asymptotic andfinite sample properties ofpooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis, Indiana University, Working Paper in Economics, 95-031, June.
 14. Szajt M. 2010 Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu