BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasadzień Michał (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Selected Methods and Tools for Analysing Product Nonconformity in the Automotive Industry
Wybrane metody i narzędzia analizy niezgodności wyrobów stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
Źródło
Systems Supporting Production Engineering, 2015, 1(10), s. 150-160, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Review of Problems and Solutions
Słowa kluczowe
Jakość wyrobów, Ocena wyrobów, Proces produkcji, Narzędzia zarządzania jakością, Przemysł motoryzacyjny
Quality of product, Evaluation of products, Production process, Quality management tools, Automotive industry
Uwagi
ISBN 978-83-937845-9-2, streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono przegląd rzadko spotykanych narzędzi i metod zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym do rozwiązywania problemów z niezgodnymi wyrobami. Omówiono trzy narzędzia: 5WHY, 7 Diamentów oraz Wierć Głęboko i Szeroko. Narzędzia różnią się od siebie złożonością oraz zakresem stosowania: od najprostszych problemów z jakością wyrobów, do skomplikowanych problemów występujących w procesie produkcyjnym. Zakres ich stosowania może odnosić się do jednego wyrobu, całego procesu produkcyjnego, ale również do wszystkich procesów w całej korporacji. (abstrakt oryginalny)

The study contains a review of seldom encountered quality management methods and tools which are applied in the automotive industry to solve problems related to nonconforming products. Three tools have been discussed: 5WHY, 7 Diamonds and Drill Deep and Wide. The tools differ from each other in terms of their complexity and the scope of application: from the simplest problems related to product quality to complex problems occurring in the production process. The scope of their application may refer to one product, the whole production process as well as to all processes in the corporation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GM Quality Systems Basics rev. March 2009.
  2. A. Mazur, H. Gołaś. "Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością". Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010, p. 87-88.
  3. K. Midor. "An analysis of the causes of product defects using quality management tools". Management Systems in Production Engineering, no. 4 (16), 2014, p. 162-167.
  4. H. Nuhn. "Key Points Regarding. 5 Why & Drill Deep and Wide". [On-line]. Available: http://www.nuhn-qms.de/fileadmin/site/samples/5Why_en.pdf. [Accessed: May 5, 2015].
  5. D. Radomski. "Analiza procedur i narzędzi służących do badania niezgodności wyrobów u dostawców grupy GM na przykładzie ISUZU Motors Polska". Praca dyplomowa wykonana pod kier. M. Zasadzień, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze 2007.
  6. Read Across Matrix (ref. GM 1927-69, PRR Read Across). [On-line]. Available: http://elsmar.com/pdf_filesGMs%20Drill%20Deep%20and%20Wide%20example%20matrix.xls. [Accessed: May 5, 2015].
  7. J. Sitko. "An analysis of selected problems related to the quality of products in the automotive industry". Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. Knosala R. (ed.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, p. 330-339.
  8. K. Stanek, P. Czech, J. Barcik. "Metodologia World Class Manufacturing (WCM) w fabryce Fiat Auto Poland S.A.". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria. Transport, z. 71, 2011.
  9. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień. Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
  10. M. Zasadzień, D. Radomski. "Porównanie wybranych narzędzi służących badaniu niezgodności wyrobów". Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy. Sikora T. (ed.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, p. 587-593.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu