BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska-Dąbrowska Mirosława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Napiórkowska-Baryła Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Manuel de Jesus Ilisio (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza dostępu do liniowej infrastruktury ochrony środowiska w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego)
Analysis of Access to Linear Infrastructure of Environmental Protection in Poland (with Particular Consideration to Warmińsko-Mazurskie Voivodeship)
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 154-167, rys., tab., bibliogr. s. 166-167
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Infrastruktura, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Infrastructure, Environmental protection, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była analiza wskaźników dotyczących dynamiki zmian dostępu do liniowej infrastruktury ochrony środowiska na obszarach wiejskich i miejskich w latach 2002-2012, w kontekście zrównoważonego rozwoju. Badaniami objęto obszary położone na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Zakres czasowy objął lata 2002-2012. Na podstawie zgromadzonych danych obliczono wskaźniki i indeksy charakteryzujące równoważenie rozwoju w aspekcie środowiskowym. Dzięki ich wynikom zauważono sukcesywny wzrost dostępności do sieci liniowej na terenach wiejskich, jednak tempo zmian w wielu przypadkach spadało w kolejnych latach. Nie stwierdzono wyraźnych odstępstw wyników dla województwa i kraju. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to analyse indicators concerning the changes in the access to the linear infrastructure of environmental protection in rural and urban areas from 2002 to 2012 in the context of sustainable development. The research covered Poland, with particular consideration to Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. On the basis of collected data, indicators and indexes relevant for sustainable development in the environmental context were estimated. The results reveal a gradual increase in access to water mains in rural areas, however, in many cases the pace of change decreased in the following years. No distinct divergence of results was observed in the voivodeship or the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska H. 2007 Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie Kostomłoty, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), EkoPress, Białystok-Wrocław.
 2. Bański J., Czapiewski K. 2008 Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 3. Borys T. 2002 Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 4. Borys T., Bartniczak B., Brzozowski T., Kusterka M., Ptak M., Rogala P., Sej- Kolasa M., Skowron P., Zielińska A. 2005 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w układzie ładów, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 5. Borys T. 2005 Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 6. Heffner K. 2009 Ewolucja zróżnicowania rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. 2., B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 7. Kistowski M. 2003 Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw? Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk- Poznań.
 8. Giordano K. 2006 Planowanie zrównoważonego rozwoju w praktyce, KUL, Lublin.
 9. Goleń M. 2011 Wprowadzenie, M. Goleń (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Inwestycje komunalne w  ochronie środowiska (przygotowanie i prowadzenie inwestycji) 1997, NFOŚiGW, Warszawa.
 11. Kapusta F. 2007 Wybrane determinanty strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław.
 12. Kiełczewski D. 2009 Jakość życia i dobrobyt jako kategońe zrównoważonego rozwoju, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 13. Kociszewska I. 2007 Niektóre społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław.
 14. Komosa A., Musiałkiewicz J. 2001 Statystyka, Ekonomik, Warszawa.
 15. Kozłowski S. 2007 Od polityki ochrony przyrody i polityki ochrony środowiska do polityki zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 16. Łepko Z. 2002 Etologiczna teoria kryzysu ekologicznego, [w:] Od kosmologii do ekojilozpjii, J. M. Dołęga (red.), "Episteme", nr 22.
 17. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 2005, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 18. Szymańska J. 2007 Wyposażenie powiatu legnickiego w infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska jako przykład wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław.
 19. Timofiejuk I. 1990 Tablice średniego tempa wzrostu według metody r̄, Zeszyty Metodyczne, nr 75, GUS, Warszawa.
 20. Witkowska-Dąbrowska 2010 Równoważenie rozwoju na obszarach wiejskich w aspekcie ładu środowiskowego - problemy pomiaru i oceny, SERiA , t. XII, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu