BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Turcja jako wschodzący donator
Turkey as Emerging Donor
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 3 (75), s. 168-179, wykr., bibliogr. s. 179
Słowa kluczowe
Dobre rządzenie, Pomoc rozwojowa, Kraje rozwijające się, Pomoc finansowa, Polityka zagraniczna, Rozwój
Good governance, Development aid, Developing countries, Financial aid, Foreign policy, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Od początku XXI wieku wschodzące gospodarki zaczęły aktywnie udzielać pomocy rozwojowej krajom rozwijającym się. W 2004 roku do grona wschodzących donatorów dołączyła Turcja. Obecnie otrzymuje dużą pomoc (głównie od Unii Europejskiej) i jednocześnie jest jednym z ważniejszych nowych donatorów. W 2013 roku na pomoc rozwojową przeznaczyła ponad 3 mld USD. Turcja udziela pomocy przede wszystkim krajom muzułmańskim w regionie. Rośnie także turecka pomoc dla Afryki. Turcja jako donator dąży głównie do osiągnięcia stabilizacji w regionie, pozyskania nowych rynków dla swoich towarów i wsparcia na forum międzynarodowym. Wypracowuje standardy świadczenia pomocy pośrednie między stosowanymi przez tradycyjnych i nowych donatorów. Od donatorów DAC/ OECD różni się tym, że nie stawia politycznych warunków swoim beneficjentom i nie przeznacza pomocy w pierwszej kolejności na promowanie demokracji czy dobrego rządzenia w krajach odbiorcach. W przeciwieństwie do innych wschodzących donatorów, nie zrywa z relacją donator-odbiorca i nie przywiązuje dużego znaczenia do współpracy Południe-Południe. (abstrakt oryginalny)

Since the beginning of the twenty-first century emerging economies have been actively providing development assistance to developing countries. Turkey became an emerging donor in 2004. Now, it is a beneficiary of development aid (mainly from the European Union) and at the same time one of the most important new donors. In 2013, Turkey delivered over 3 billion US dollars in official development assistance. The main Turkish recipients are Muslim countries in the region. Besides, Turkey's aid to Africa has been steadily growing. The main aim of the Turkish development assistance policy is stabilization in the region, access to new markets, and support from international organisations. The rules according to which Turkish assistance is provided to developing countries are half way between those established by traditional and new donors. In contrast to DAC donors, Turkey provides unconditional assistance and does not primarily use its aid to promote democracy and good governance in recipient countries. Unlike other emerging donors, Turkey does not depart from the donor-recipient relationship and does not attach great importance to the South-South cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Athanassopoulou E. 2014 Strategic Relations Between the US and Turkey, 1979-2000: Sleeping with a Tiger, Routledge Studies in Middle Eastern Politics, New York.
 2. Balcerowicz L. 2001 Tureckie kazanie?, "Wprost", nr 11, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.balcerowicz.pl/pliki/artykuly/19_tureckie_kazanie.pdf, data wejścia: 11.01.2015].
 3. Çolakoglu S. 2012 Turkey's East Asian Policy: From Security Concerns to Trade Partnerships, "Perceptions", 17(4).
 4. Hausmann J. 2014 Turkey as a Donor Country and Potential Partner in Triangular Cooperation, German Development Institute (DIE), Discussion Paper 14, Bonn.
 5. Jarosiewicz A. 2013 Gospodarka Turcji: sukces z  niepewnymi widokami na przyszłość, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Komentarze OSW, 120, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_ 120.pdf, data wejścia: 11.01.2015].
 6. Kalaycioglu S. 2011 Between Mission and Business: Turkey's New Approach to Africa, "Journal of US- China Public Administration", 8(11).
 7. Kulaklikaya M., Nurdun R. 2010 Turkey as a New Player in Development Coordination, "Insight Turkey", 12(4).
 8. Nowak W. 2015a Pomoc rozwojowa krajów BASIC, "Ekonomia XXI wieku. Economics of the 21st Century", 3(7).
 9. Nowak W. 2015b China's Development Aid Strategies, "Chinese Business Review", 14 (4).
 10. Pawlikowski A. 2006 Kryzys finansowy w Turcji w latach 2000-2001, "Bank i Kredyt", 37(9).
 11. Turkish Development Assistance 2012, Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.tika.gov.tr/en, data wejścia: 08.01.2015].
 12. Wódka J. 2012 Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu