BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasny Janusz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Warunki i ekonomiczne instrumenty kształtowania modeli konsumpcji
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 7-23
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Modelowanie konsumpcji, Konsumpcja, Instrumenty polityki gospodarczej, Polityka kształtowania konsumpcji, Równowaga rynkowa, Ceny dóbr konsumpcyjnych, Dochody ludności, Oszczędności, Kredyt konsumpcyjny
Modeling consumption, Consumption, Economic policy instrument, Consumption-shaping policy, Market equilibrium, Consumer prices, People's income, Savings, Consumer credit
Abstrakt
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że równowaga ekonomiczna, a rynkowa w szczególności, miały, mają i będą mieć ogromne znaczenie w procesie realizowania podstawowych celów gospodarki socjalistycznej oraz możliwości zmian w poziomie życiowym ludności. Można także stwierdzić, że jeśli występuje równowaga rynkowa to nie tylko oddziałuje ona na właściwe kształtowanie się poziomu i struktury konsumpcji ale także określa pożądane tendencje ich zmian. Utrzymywanie warunków równowagi ma poważne znaczenie dla całego procesu rozwoju gospodarczego, wyzwala ona gospodarcze i społeczne czynniki postępu. Dlatego też realizacja socjalistycznych celów gospodarowania wymaga stałego dążenia do utrzymywania równowagi gospodarczej, a równowagi pieniężno-rynkowej w szczególności. Wszelkiego rodzaju zachwiania równowagi pieniężno-rynkowej zawsze miały i mają ujemne następstwa polityczne, społeczne i ekonomiczne. Komplikują one poważnie, a w niektórych sytuacjach wręcz nawet uniemożliwiają, prowadzenie racjonalnej i efektywnej polityki konsumpcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wytyczne Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium NK ZSL w sprawie węzłowych problemów polityki rolnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Trybuna Ludu, z dnia 21 stycznia 1981 r.
 2. J. Piasny, Miejsce konsumpcji w teorii gospodarki socjalistycznej, Poznań 1967.
 3. J. Piasny, Problemy perspektywicznego kształtowania konsumpcji w gospodarce socjalistycznej, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, tom XXV, Warszawa-Poznań 1974.
 4. J. Piasny, Ekonomiczne problemy "jakości życia" w Polsce w latach siedemdziesiątych, W: Ekonomiści dyskutują o gospodarce, Wyd. Oddziału Woj. PTE, Poznań 1979.
 5. F. Wiśniewski, Miejsce i rola usług w modelu konsumpcji, w: Socjalistyczny model konsumpcji, pod red. J. Piasnego, KiW, Warszawa 1973.
 6. J. Dietl, Postulaty dotyczące wprowadzenia systemu kartkowego oraz zmian cen na żywność, Łódź 1980, maszynopis.
 7. Z. Krasiński, Reforma cen żywności - ceny równowagi rynkowej, Poznań 1981, Referat na Komisję ds. Reformy Gospodarczej, maszynopis powielony.
 8. Z. Krasiński, Zróżnicowanie konsumpcji w przekrojach przestrzennym i czasowym, Zeszyty naukowe WSE, Poznań 1972.
 9. L. Beskid, Ekonomiczne uwarunkowanie rozwoju konsumpcji, w: Badania nad wzorami konsumpcji, praca zbiorowa pod red. J. Szczepańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław 1977.
 10. Z. Krasiński, Dochody jako podstawa badania popytu konsumpcyjnego, WSE, Poznań 1973.
 11. E. Wieczorek, Akumulacja pieniężna ludności na tle dochodów i kosztów utrzymania, Instytut Finansów, Warszawa 1976.
 12. Oszczędności i kredyty ludności, praca zbiorowa pod red. E. Wieczorka, Instytut Finansów,, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu