BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperek-Hoppe Maria (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Modele konsumpcji rodzin rolniczych o niskich dochodach
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 66-77, tab.
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Modelowanie konsumpcji, Ludność wiejska, Dochody rolnicze, Ubóstwo, Struktura konsumpcji, Konsumpcja żywności, Dobra konsumpcyjne
Consumption, Modeling consumption, Rural population, Farm household income, Poverty, Structure of consumption, Food consumption, Consumer goods
Abstrakt
Podstawową kategorią ekonomiczną decydującą o warunkach życia różnych grup warstw społecznych jest poziom dochodów przypadających na jedną osobę w rodzinie Wysokość dochodu decyduje o stopniu zaspokojenia potrzeb, a równocześnie jest główną determinantą struktury konsumpcji dóbr rynkowych. Konieczne jest zatem podjęcie badań poziomu i struktury spożycia rodzin o najniższych dochodach, szczególnie w odniesieniu do ludności prowadzącej indywidualne gospodarstwa rolne. Jako podstawę badań przyjęłam gospodarstwa domowe chłopskie wieloosobowe (6 i więcej osobowe) o dochodach przeciętnych dla całej grupy oraz gospodarstwa domowe o dochodach najniższych - do 12 000 zł w skali rocznej na 1 członka rodziny. A zatem uwzględniony został z jednej strony poziom dochodów na 1 osobę, z drugiej także liczebność rodziny. Analizując wskaźnik aktywności zawodowej oraz strukturę osób według wieku w rodzinach wieloosobowych, można sądzić, że są to na ogół rodziny wielodzietne. Rodziny wielodzietne mają najczęściej najniższy poziom dochodów na jedną osobę. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Beskid, Konsumpcja w rodzinach pracowniczych, PWE, Warszawa 1977.
 2. A. Bogus, Dochody różnych grup pracowników z zakładowych świadczeń socjalnych, Praca i zabezpieczenie społeczne 1975, nr 10/11.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 1973 r., GUS, Warszawa 1973 r.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 1978 r., GUS, Warszawa 1980 r.
 5. Budżety gospodarstw domowych w 1974 r., GUS, Warszawa 1975 r.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 1975 r.
 7. Budżety gospodarstw domowych w 1976 r.
 8. S. Ancerewicz, To tylko granica, Życie Gospodarcze 1981, nr 10.
 9. Rocznik Statystyczny 1979, GUS, Warszawa 1980.
 10. Komunikat GUS, Życie Gospodarcze 1981, nr 7.
 11. A. Luszniewicz, Warunki bytu rodzin pracowników kolejowych w Polsce, PWE, Warszawa 1961.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu