BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Witold (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Poziom i struktura konsumpcji najmniej zamożnych rodzin robotniczo-chłopskich
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 78-91
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Struktura konsumpcji, Ubóstwo, Zamożność społeczeństwa, Klasy społeczno-zawodowe, Ludność wiejska, Klasa pracująca
Consumption, Structure of consumption, Poverty, Society affluence, Socio-economic classes, Rural population, Working class
Abstrakt
W badaniach nad ekonomiczno-społecznymi uwarunkowaniami życia rodzin najuboższych w Polsce, analiza i ocena modelu konsumpcji rodzin robotniczo-chłopskich wydaje się być pożądaną z kilku względów. Po pierwsze jest to dość liczna grupa ludności (w 1980 - 45% ogółu rodzin mieszkających na wsi). Po drugie, wbrew powszechnym sądom liczba gospodarstw dwuzawodowych utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie, przy czym jest to sytuacja inna niż w przypadku gospodarstw rolniczych, w których zdecydowanie dominuje ubytek gospodarstw. Relatywnie więc liczba gospodarstw robotniczo-chłopskich w stosunku do rolniczych wzrasta. Po trzecie ta grupa gospodarstw dostarczając już obecnie liczącą się na rynku wartość artykułów żywnościowych, posiada jeszcze znaczne rezerwy produkcyjne, których wykorzystanie ma istotne znaczenie dla wzrostu produkcji rolnej. Tym bardziej, że ten rodzaj gospodarstw najliczniej występuje blisko dużych ośrodków przemysłowych, stanowiąc dla nich niejako naturalne zaplecze produkcji rolnej (szczególnie w zakresie warzyw, owoców i drobiu). Po czwarte, warunki życia rodzin wiejskich, a szczególnie robotniczo-chłopskich, mimo poprawy w ostatnich latach w dalszym ciągu są znacznie gorsze niż warunki bytu rodzin miejskich. Świadczą o tym stanie rzeczy choćby takie fakty, iż przeciętne dochody gospodarstw dwuzawodowych były w 1978 r. blisko o 20,0% niższe niż dochody gospodarstw pracowniczych, świadczenia społeczne zaś o 43% niższe. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ta niekorzystna różnica w stosunku do lat poprzednich ulegała pogłębieniu. Pamiętać również należy, że rodziny dwuzawodowe, szczególnie najniżej uposażone to niemal w całości gospodarstwa wieloosobowe, których wskaźnik przeciętnej liczby osób w gospodarstwie jest najwyższy wśród wszystkich badanych przez GUS kategorii gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szemberg, "Jak gospodarujemy ziemią", Życie Gospodarcze, Nr 34, 1978 r.
  2. Sokoła, "Większa produkcja drobnych gospodarstw", Życie Gospodarcze; Nr 16, 1979 r.
  3. Zb. Sufin, "Egalitaryzm pragnień", Życie Gospodarcze Nr 16,1979.
  4. D. Gałaj, "Ludzie roli", Polityka, Nr 24, 1979 r.
  5. L. Ostrowski, "Potrzeby socjalne rodzin chłopskich", Życie Gospodarcze Nr 35, 1979 r.
  6. J.D. "Dochody Rolników" w 1978 r., Życie Gospodarcze Nr 35, 1979 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu