BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Jerzy (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Modele konsumpcji wielodzietnych rodzin pracowniczych w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1981, nr 102, s. 103-112, tab.
Tytuł własny numeru
Modele konsumpcji najmniej zamożnych i wielodzietnych rodzin w Polsce
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Modelowanie konsumpcji, Rodzina wielodzietna, Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Konsumpcja żywności, Dobra konsumpcyjne, Zakładowa działalność socjalna, Warunki życia ludności
Consumption, Modeling consumption, Large family, Household income, Structure of income and expenditure of households, Food consumption, Consumer goods, Company social activities, People's living conditions
Abstrakt
Rodziny wielodzietne czy wieloosobowe wywołują duże zainteresowanie i często kontrowersyjne opinie nie tylko wśród polityków społecznych, demografów i ekonomistów, lecz także w szerokich kręgach społeczeństwa. Pomijając różnorakie wnioski wynikające z wielu dyskusji należy z pewnością stwierdzić, iż jeden z wniosków jest aprobowany przez wszystkich, a mianowicie wniosek mówiący o trudnej sytuacji omawianych rodzin zarówno ze społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Obecny stan wiedzy o rodzinie nie pozwala jednakże na udzielenie, w sposób jednoznaczny, odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości, stąd konieczność podkreślenia znaczenia badań, które w ostatnim okresie są prowadzone w szerokim zakresie. W Polsce coraz więcej jest rodzin małych mających jedno lub dwoje dzieci. Obecnie więc do rodzin wielodzietnych (wieloosobowych) zalicza się nie tylko rodziny posiadające czworo i więcej dzieci, lecz również rodziny z trojgiem dzieci. Chociaż więc w ogólnej liczbie rodzin pracowniczych takich właśnie rodzin wielodzietnych jest coraz mniej (szacuje się, że około 800 tys. rodzin pracowniczych pobiera zasiłki ni. troje, czworo i więcej dzieci), nie oznacza to bynajmniej wygaśnięcia problemów wiążących się z warunkami ich życia. W społecznym procesie reprodukcji ważną rolę odgrywają właśnie rodziny, które decydują się na rodzenie i wychowywanie więcej niż dwojga dzieci, a więc rodziny wielodzietne. Tymczasem w dzisiejszej rzeczywistości, szczególnie w miastach, ukształtował się model rodziny małodzietnej. Wydaje się, iż podstawową przyczyną pojawienia się tego zjawiska są ogromne trudności jakie napotyka rodzina z większą liczbą dzieci. Niekorzystna sytuacja materialna i mieszkaniowa tychże rodzin, problemy wychowawcze, zaopatrzenie i wiele innych decyduje o tym, iż coraz rzadziej pojawiają się one w naszym społeczeństwie. Niniejsze opracowanie ma za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytania związane z szeroko pojętymi warunkami bytu rodzin wielodzietnych w grupie gospodarstw domowych pracowniczych. Przede wszystkim chodzi o próbę przedstawienia podstawowych cech modelu konsumpcji tej szczególnej, w naszych warunkach, grupy rodzin. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rocznik Statystyczny 1980.
  2. K. Krupa, Pomoc zakładów pracy na rzecz rodzin, Polityka Społeczna 1980 r. nr 11/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu