BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorczuk Julita (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
Sustainable Development in Norway on the example of Government Pension Fund Global
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2015, vol. 4, nr 1, s. 45-54, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Fundusze emerytalne
Sustainable development, Pension funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Norwegia
Norway
Abstrakt
This article is an attempt to assess the functioning of the Norwegian Government Pension Fund Global in relation to the degree of implementation of the concept's objectives of sustainable development. The aim of the article apart from this assessment is to determine significance and the benefits of the concept to the Fund and the country. To apply the hypothetical-deductive method. The concept of sustainable development has a relatively long history in Norway. Sustainable development is not just a dead regulation, but a way of thinking Norwegians. Social awareness of balance need causes of naturalness of reconciling the economic, social and environmental interest in economy. On the one hand, Fund acting within state structures, is the implementing tool of sustainable development policy. On the other, the Fund uses assumptions of the concept to achieve sustainable economic benefits. Maturity sustainable activities of the Fund contributes to the achievement of competitive advantage among other funds. The Fund is the largest Government Pension Fund in the world in terms of net assets, of which the largest part of the market value is an inflow of capital from outside. Investors deposit their funds in it because they trust to management style. Due to the global character, size and geographical or investment diversification, manifestation of sustainable practices reaches to wide-spectrum of recipients. The range of message builds the Fund and country reputation that actively suggests the only one way to sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia w Krakowie, Kraków.
 2. Anioł W. (2013), Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Elipsa, Warszawa.
 3. Baberjee S. B. (2002). Organizational strategies for sustainable development. Australian Journal of Managenent, No 27.
 4. Bachnik K. (2010), Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu, Warszawa.
 5. Behrendt S. (2010), Sovereign Wealth Funds and the Santiago Principles, Carnegie Endowment, Washington.
 6. Chmielak A. (2002), Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, WS FiZ w Białymstoku, Białystok.
 7. Copenhagen Cleantech Cluster, Global Green Economy Index Ranks Denmark, Top, http://www.cphcleantech.com/global-green-economy-index (accessed: 10.01.2014).
 8. Dahlsrud A. (2008), How corporate social responsibility is defined, Wiley InterScience. 10.1002/csr.132.
 9. Government (2014), Market value, https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/marketvalue-and-capital-inflow/id696852/ (accessed: 17.02.2015).
 10. Kiełczewski D. (2009), Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [in:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. Kiełczewskiego Dariusza, WSE w Białymstoku, Białystok.
 11. Kołodziejczyk H. (2011). Współczesne trendy na światowym rynku finansowym - Sovereign Wealth Funds. Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 3-4/2011, Poznań.
 12. Jonker J., Reichel J., Rudnicka A. (2011), Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź.
 13. Innovest Strategic Value Advisors for WWF (2008), Fund Management in the 21st Century: The role of sovereign wealth funds in contributing to a low carbon future, http://www.wwf.se/source.php/1215663/Fund%20Management%20in%20the%2021st%20Century.pdf (accessed 18.02.2015).
 14. Harrison L. E., Huntington L. P. (2003), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 15. Miguel A. F., Miguel A. F., Ramos S. (2013), Keswani A., The determinants of mutual Fund Performance, [in:] Review of Finance, Oxford Uniwersity Press, Nr 2/2013, Glasgow.
 16. Ministry of Climate and Environment, Report No. 14 to the Storting (2006-2007), http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Report- No-14-2006-2007-to-the-Storting.html?id=495434 (accessed: 19.0.2014).
 17. Ministry of Finance, Council on Ethics, http://www.regjeringen.no/en/sub/styrer-radutvalg/ ethics_council.html?id=434879 (accessed: 13.01.2014).
 18. Ministry of Finance, Indicators for Policies to Enhance Sustainable Development Oslo, March 2005, http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Documents-and-publications/ Guidelines-and-brochures/2005/Sustainable-Development-National-Agenda-.html?id=419468 (accessed: 28.01.2014).
 19. Ministry of Foreign Affairs, Corporate Social Responsibility, http://www.regjeringen. no/en/dep/ud/selected-topics/csr_en.html?id=621814 (accessed: 25.01.2014).
 20. Nowiak W. (2011), Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 21. Paliwoda-Matiolańska A. (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania, Wyd. II, C.H. Beck, Warszawa.
 22. PRI, Signatories to the Principles for Responsible Investment, http://www.unpri.org/signatories/signatories/?country=Norway (accessed: 17.02.2015).
 23. RobecoSAM (2013), Country Sustainability Ranking 2013, http://www.robecosam. com/images/CS_Ranking_E _Rel.FINAL.pdf (accessed: 16.02.2015).
 24. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. I, Zysk i S-ka, Poznań.
 25. Ślężyński J. (2007), Rola wskaźników realizacji trwałego rozwoju, [in:] Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, pod red. Graczyka A., Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Sovereign Wealth Fund Name (2013), SWF Institute, http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (accessed: 12.12.2014).
 27. SWFI (2014), Linaburg-Maduell Transparency Index, ://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/ (accessed: 15.02.2015).
 28. Statistics Norway, GDP per capita, price level adjusted, 2009-2011, http://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/statistikker/ppp (accessed: 25.02.2015).
 29. The Earth Institute (2012), World Happiness Raport 2012, Columbia University, Columbia.
 30. Truman E. M. (2007), A Scoreboard for Sovereign Wealth Funds, Peterson Institute, Washington.
 31. UNDP, International Human Development Indicators, Countries: Norway, http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/NOR.html (accessed: 25.01.2014).
 32. Yermo J. (2008), Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds In Selected OECD Countries, ISSN 1995-2864, Financial Market Trend, OECD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu