BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz-Stępień Alicja (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2015, vol. 4, nr 1, s. 83-96, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Konwergencja, Polityka fiskalna, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe
Eurozone, Convergence, Fiscal policy, Budget revenue, Budget expenditures
Uwagi
summ.
Abstrakt
In May 2004, Poland became a member of the Economic and Monetary Union on the rights of the State with a derogation. This means that Poland is obliged to meet the convergence criteria in terms of fiscal and monetary policies and the introduction of the euro. The aim of the articles is to show the need to take necessary action in the development of public revenue and expenditure for the implementation of the fiscal requirements of the European Union. The study used the following test method:
 • analysis of the literature on the subject,
 • analysis of normative acts,
 • analysis of statistical data. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borsi M. Metiu N. (2013), The evolution of economic convergence in the European Union, Deutsche Bundesbank Discussion Paper.
 2. Ciak J. (2012), Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Convergence report (2012), European commission.
 4. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro (2014), NBP, Warszawa.
 5. Eurostat datebase 2013.
 6. Fiscal compact signed: Strengthened fiscal discipline and convergence in the euro area Brussels, 2 March 2012, http://www.consilium.europa.eu/Newsroom (accessed: 30.03.2015).
 7. Hallerberg M., Strauch R., von Hagen J. (2007). The design of fiscal rules and forms of governance in European Union countries. European Journal of Political Economy, 23(2), 338-359. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.11.005 .
 8. Harden I., J. von Hagen (1995). Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline. European Economic Review, 39(3), 771-779. http://dx.doi.org/10.1016/0014- -2921(94)00084-d.
 9. Informacja o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji rekomendacji rady w ramach procedury nadmiernego deficytu (2014), Warszawa.
 10. Houben A., Kakes J. (2013). Financial imbalances and macroprudential policy in a currency union. DNB Occasional Study, 11(5).
 11. Kasperowicz-Stępień A. (2013), Problem bankructwa państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Kasperowicz-Stępień A. (2011), Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 13. Kryzys finansów publicznych (2013), Oręziak L. Rosati D. (ed.), Wydawnictwo Łazarski, Warszawa.
 14. Ministerstwo Finansów (2014). Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia eurow Polsce. Euroopracownia, nr 14.
 15. Monitor Konwergencji Nominalnej (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
 16. Monitor Konwergencji Realnej (2015), Rada Ministrów, Warszawa.
 17. Ochrymiuk M. (2010), Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, NBP, Warszawa.
 18. Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Owsiak St. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Rada Ministrów (2014), Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014-2017, Warszawa.
 21. Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego (2011), Alińska A. (ed.), CeDeWu.pl, Warszawa.
 22. Stefański R. (2008). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą euro. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.
 23. Wernik A. (2014), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Wyplosz Ch. (2013). Europe's Quest for Fiscal Discipline. European Economy. Economic Paper, 498, April.
 25. Vamvakidis A. (2008), Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities, IMF Working Paper.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu