BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Helena (Częstochowa University of Technology), Skowron-Grabowska Beata (Czestochowa University of Technology), Łęgowik-Świącik Sylwia (Czestochowa University of Technology), Łęgowik-Małolepsza Małgorzata (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
The Analysis of the Capacity of the Selected Measures of Decision-making Models in Companies
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2015, vol. 4, nr 1, s. 131-145, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Modele podejmowania decyzji, Podejmowanie decyzji, Procesy organizacyjne, Przedsiębiorstwo
Decision-making models, Decision making, Organisational processes, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper aims at the analysis of the information capacity of selected instruments of the assessment of decision-making models in the analyzed companies. In the paper there are presented the idea and concepts of decision-making models. There have been discussed the selected instruments of the assessment of decision-making models in enterprises. In the final part of the paper there has been held the quantification of decision- making models in the investigated cement industry companies. To meet the objective of the paper there have been used literature studies and descriptive analysis. To specify the strength and direction of interactions between the parameters of the selected measures there has been calculated Pearson correlation coefficient. The problem of information capacity of the instruments of the assessment of decision-making models is important and up-to-date due to its impact on the effectiveness of management of the analyzed enterprises and the possibility to generate value added. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R. L., Churchman C. W. (1957), An Introduction to Operations Research, New York, 22.
 2. Akerlof G. A. (1970). The Market for ‚Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 488-500. http://dx.doi.org/10.2307/1879431.
 3. Altman E. I. & Hotchkiss E. (2007), Trudności finansowe a upadłość firm, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 229-239.
 4. Altman E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, September, 589. http://dx.doi. org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x.
 5. Altman E. I. (1984). The Success of Business Failure Prediction Models: An International Survey. Journal of Baking and Finance, 171.
 6. Bittel L. R. (2002), Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 205.
 7. Brdulak H. (2011), Nowoczesne modele biznesu w logistyce, 31 [in:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, Witkowski, A. Baraniecka (eds.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu 234, Wrocław.
 8. Cebrowska T. (2006), Analiza finansowa, 680 [in:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa.
 9. Griffin R. W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 270.
 10. Grudzewski W. M., Hejduk I. (2006), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, 284 [in:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, M. Hopej (eds.), Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 11. Jacobson C., Choi S. O. (2008). Success factors: public works and public private partnerships. International Journal of Public Sector Management, vol. 21, 637-657. 10.1108/09513550810896514.
 12. Konovalova N. (2014), Case Study Method Application When Studying Finance And Banking: Situation Description, Prague, 700-715. http://proceedings.iises.net/index.php ?action=proceedingsIndexConference&id=7&page=3 (accessed: 01.03.2015).
 13. Kościelniak H. (2008), Management of Capital Structure of Polish Stock Companies. Case Study, 46 [in:] Changes and Risk in Knowledge Based Economy. R. Lescroart, A. Pachura, M. Kozak (eds.), HEC "Blaise Pascal", Luxemburg.
 14. Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy, metody analizy, C.H. Beck. Warszawa, 1.
 15. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa, 167.
 16. Magretta J. (2002). Why Business Models Matter, Harvard Business Review, 80(5), 92.
 17. Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, MBA 2, 7. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c d=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjml2012.indexcopernicus.com%2Ffulltxt. php%3FICID%3D1064004&ei=CCvIUvVDzJKFB9LagKAB&usg=AFQjCNG7LDFom y3D8IzAQI0USaNh_sp24w (accessed: 04.01.2014).
 18. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 60-123.
 19. Romanowska M. (2004), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa, 30.
 20. Siemińska E.(2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wyd.: Dom Organizatora, Toruń, 206-207.
 21. Skoczylas W., Waśniewski T. (2005), Analiza finansowa, 36 [in:] Encyklopedia rachunkowości, M. Gmytrasiewicz (ed.), Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 22. Skowron-Grabowska B. (2014). Business Models in Transport Services. Przegląd Organizacji, nr 1, 35-39.
 23. Sobol E. (2000), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 732.
 24. Stachowicz J. (2002), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, 289-290 [in:] Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, L.H. Haber (eds.) AGH, Kraków.
 25. Stewart D. M. (2002), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa, 350.
 26. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa, 247.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu